Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιρρίου στις 28 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2010 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Δημαρχείο).
θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Επαναλειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στη Ναύπακτο. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

2. Συζήτηση επί προτάσεως της ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας για τη μείωση των διοδίων από τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου. (εισηγητής: Δήμαρχος)

3. Καταπολέμηση δάκου για το έτος 2010. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

4. Καθορισμός ομάδας πυρασφάλειας έτους 2010. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

5. Ορισμός μέλους για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

6. Ορισμός εκπροσώπων για την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

7. Ηλεκτροδότηση δικτύων φωτισμού οδών πλατειών στο Δ.Δ. Μακύνειας στη θέση «Γύρος» και « παλαιά Μακύνεια –Άγιος Θωμάς» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

8. Τροποποίηση της 39/2010 απόφασης Δ.Σ. λόγω αύξησης ΦΠΑ. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

9. Διαπλάτυνση δρόμου στη θέση «Πρωτοέρι» από την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. για την δημιουργία αιολικού πάρκου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

10. Κατανομή πίστωσης 7.740,79 ευρώ σε σχολικές επιτροπές. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

11. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2010. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος).

12. Ψήφιση πιστώσεων για την επισκευή απορριμματοφόρου του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

13. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιρρίου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης εγκατάστασης φωτοβολταικών πάρκων στο Δήμο Αντιρρίου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 99,64 kWp» ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου Γεωργίου του Βασιλείου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

16. Συζήτηση σε αίτηση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. για σύμφωνη γνώμη εγκατάστασης φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

17. Γνωμοδότηση για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Υφιστάμενο ΠΥΚ και πλυντήριο – λιπαντήριο οχημάτων» της Μακρή Αθανασίας. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

18. Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στη Μακύνεια ιδιοκτησίας Ψαρακωστόπουλου Αναστάσιου. (εισηγητής: Δήμαρχος)

19. Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία αύλειου χώρου του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου στο Αντίρριο ιδιοκτησίας Θ. Θεοδωρόπουλου. (εισηγητής: Δήμαρχος)

20. Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Σαλαμούρα Ανδρέα έκτασης 240τ.μ. εφαπτόμενης του νεκροταφείου Αντιρρίου για την βελτίωση της πρόσβασης και χώρου πάρκινκ (εισηγητής: Δήμαρχος)

21. Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Βλάντη Γεωργίου για την βελτίωση πρόσβασης στο νεκροταφείο του Πλατανίτη του Δ.Δ. Μολυκρείου. (εισηγητής: Δήμαρχος)

22. Παραχώρηση τμήματος εντός απαλλοτριωμένης ζώνης από ΔΕΣΕ για την διαμόρφωση Δημοτικού χώρου σε πλατεία « Κοσμά Αιτωλού» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος)

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ : ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες (Τρίτη 20 Απριλίου 2010) στο Δημαρχείο Αντιρρίου, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοπραξίας «Γέφυρες Ανάπτυξης».


Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις που αφορούν την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων στον Δήμο Αντιρρίου και η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για την δρομολόγηση των τελικών διαδικασιών αξιοποίησης του ακινήτου.

Η κοινοπραξία «Γέφυρες Ανάπτυξης» συστήθηκε το 2005 με αποκλειστικό σκοπό την παραχώρηση κατά χρήση ή κατά κυριότητα των εργοταξιακών χώρων στο Δήμο Αντιρρίου.

Οι Φορείς που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Νομαρχία Αιτωλ/νίας και ο Δήμος Αντιρρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ της Κοινοπραξίας:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Κοινοπραξίας και πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε και Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Αποστολόπουλος Αναστάσιος, με δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο και κ. Καραβότα Χρήστο, ο Νομάρχης Αιτω/λνίας κ. Θύμιος Σώκος με τον εκπρόσωπο της Ν.Α. κ. Μπαρπαγιάννη Βασίλειο και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Αιτωλ/νίας κ. Παπαναστασίου Γεώργιο και ο Δήμαρχος Αντιρρίου κος Κολοβός Γεώργιος με τρεις εκπροσώπους του Δήμου τον κ. Μπιλιάνη Αντώνιο, τον κ. Πλατανιώτη Λωνίδα και τον Μίχο Αθανάσιο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔ Α.Ε κος Φωτόπουλος Κωνσταντίνος καθώς επίσης και οι Μητρόπουλος Γεώργιος Δ/ντής Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της ΚΕΔ, Κόκορης Ιωάννης, υποδιευθυντής της ΚΕΔ Ν. Ελλάδας και Γοργορίνης Νικόλαος Προϊστάμενος κλιμακίου της Πάτρας.

Επίσης συμμετείχαν στην σύσκεψη ειδικοί συνεργάτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη Συνεδρίαση έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντιρρίου και αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοπραξίας κ. Κολοβό καθώς και από τον κ. Φωτόπουλο και κ. Μητρόπουλο για τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις και πάρθηκαν αποφάσεις για την επίσπευση των απαραίτητων διαδικασιών για την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της κοινοπραξίας και Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Αποστολόπουλος μετά το τέλος της συνεδρίασης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υλοποιούνται σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν την εικόνα της Περιφέρειας και συμβάλουν στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Οι εργασίες στην Ολυμπία οδό καθώς και στην Ιόνια οδό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το νέο λιμάνι της Πάτρας ολοκληρώθηκε και σύντομα θα λειτουργήσει.

Στο λιμάνι του Αστακού θα υλοποιηθεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Μεσογείου.

Η αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων στον Δήμο Αντιρρίου θα συμβάλει σημαντικά στην τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Η κοινοπραξία «Γέφυρες Ανάπτυξης» με τη σύμπραξη και συνεννόηση των τοπικών πολιτικών και αυτοδιοικητικών φορέων λαμβάνοντας συνάμα υπόψη και τους κοινωνικούς φορείς αποτελεί το απαιτούμενο εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης του ακινήτου.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια, αξιοκρατία και λεπτομερής ενημέρωση όλων των φορέων της περιοχής σε κάθε στάδιο εξέλιξης της διαδικασίας.

Είμαστε πρόθυμοι και ανοιχτοί σε κάθε διαβούλευση που θα βελτιστοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής με μοναδικό γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Ευελπιστώ ως Γενικός Γραμματέας της ΠΔΕ και ως Πρόεδρος της Κοινοπραξίας «Γέφυρες Ανάπτυξης» στη σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών έτσι ώστε ο χώρος να αποκτήσει τη ζωντάνια και τη δημιουργικότητα του προσφάτου παρελθόντος».

Ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Σώκος μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

«Με την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων θα δημιουργηθεί ένας πόλος ανάπτυξης που θα αλλάξει όλη της εικόνα της Αιτωλ/νίας.

Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι πάνω από 500 κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου και πάνω από 300 μόνιμης απασχόλησης κατά την διάρκεια λειτουργίας αυτών».

Ο Δήμαρχος Αντιρρίου κος Κολοβός υπογράμμισε τα πιο κάτω:

«Οι ενέργειες όπως γνωρίζεται έχουν ξεκινήσει από το 2003. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Νομαρχία Αιτωλ/νίας, ΚΕΔ Α. Ε. και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν μέχρι σήμερα να φθάσουμε σε αυτό το σημείο.

Οι αποφάσεις που πήραμε σήμερα είναι καθοριστικές για την δρομολόγηση των τελικών διαδικασιών υλοποίησης του έργου το οποίο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα αναβαθμίσει το Αντίρριο στην μετά Γέφυρα εποχή».

Τέλος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔ Α.Ε. κ. Φωτόπουλος σημείωσε ότι:

«Η αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων στο Δήμο Αντιρρίου είναι από τις σημαντικότερες αξιοποιήσεις Δημόσιου Κτήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για έκταση 223 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Δημοσίου, η οποία θα παραχωρηθεί με μακροχρόνια μίσθωση μέχρι 50 ετών. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι άνω των 45.000.000 € (εκτός Φ.Π.Α.) και θα γίνουν εγκαταστάσεις άνω των 60.000 Μ2. Για την υλοποίηση του έργου θα προκηρυχτεί άμεσα δημόσιος διεθνής διαγωνισμός προκειμένου να υποβληθούν οι αντίστοιχες προσφορές.

Επισημαίνεται ότι για την ΚΕΔ Α.Ε. η αξιοποίηση του Ακινήτου είναι στις πρώτες προτεραιότητες».

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 -4-2010 το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου παίδων - κορασίδων.
πήραν μέρος 250 αθλητές - αθλήτριες από 25 σωματεία της Ηπείρου, Κέρκυρας, Δυτικής Στερεάς που γεννήθηκαν στα έτη 1993-1994 και προγενέστερα.
Η περιοχή μας εκπροσωπήθηκε από το νεοσύστατο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ που συμμετείχε με δυο αθλητές τους
ΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ στα αγωνίσματα 400μ. και σφαιροβολία παίδων, και την ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΥΡΓΑ στο αγώνισμα σφαιροβολία κορασίδων.


 


ΥΠΠΟ: Καθολικά προσβάσιμο καθίσταται το Κάστρο Αντιρρίου

  ​ Αναβαθμισμένες υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών αποκτά το Κάστρο του Αντιρρίου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανά...