Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2010

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Εικόνα
Τη  Τετάρτη, 26-05- 2010 και ώρα 7μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Δημαρχείο),συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή ποσού 24.862,65 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ .& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος )

2. Αποδοχή δωρεάς κ. Γρηγορίου Βαρελά συμπληρωματικής πίστωσης 6.141,00€ για την αγορά και τοποθέτηση αγαλμάτων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος). 3. Ηλεκτροδοτήσεις Φ.Ο.Π. Αντιρρίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος).

4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2010 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ.& Οικ. κος Μπιλιάνης Αντώνιος).

5. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος).

6. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων – κάδων απορριμμάτων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. κος Διαμάντης Πέτρος).

7. Έγκριση πίστωσης 70.000,00 € για την αντιμετώπιση αναγκών του …

harley ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Εικόνα