Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2012

ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΜΙΑΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ;

Εικόνα
εργοταξιακοί χώροι  της γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης , στα πρόθυρα μιας χαμένης ευκαιρίας για την ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα ; σκουριά και μπάζα είναι η εικόνα σήμερα και όμως.......
Το καλοκαίρι του 2002 ενώ το έργο κατασκευής της γέφυρας βρισκόταν στο μέσον του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του ,στη Πάτρα με πρωτοβουλία τοπικών παραγόντων γινόταν ,με συμμετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε για πρώτη φορά δημόσια συζήτηση για το πως θα αξιοποιηθούν οι χώροι που χρησίμευαν ως εργοτάξιο για τη κατασκευή του έργου μετά την ολοκλήρωση του...πως τα "σκουπίδια" που παράχθηκαν από τη κατασκευή αυτού του έργου θα δημιουργηθεί πλούτος.
Από τότε, το 2002 μέχρι σήμερα  το 2012 ,δέκα χρόνια μετά και οκτώ χρόνια μετά την απόδοση στο κοινό του έργου της ζεύξης του Ρίου με το Αντίρριο έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις με κοινό παρονομαστή την τουριστική ανάδειξη της περιοχής.

Όπως ..... σκουριά και μπάζα..... είναι η πραγματικότητα , οι σχεδιασμοί , οι ιδέες παραμείνουν στη σφαίρα τ…