Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2012

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εικόνα

Μετρηθήκαμε......ε....... και....;!!!!!!

Εικόνα
Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της απογραφής του πληθυσμού του 2011,η σύγκριση τους με τα αντίστοιχα του 2001, σε συνδυασμό με τη οικονομική κρίση που βιώνουμε ,σηματοδοτούν την αναγκαιότητα για σοβαρή μελέτη και οργανωμένη παρέμβαση για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και στο Δήμο Ναυπακτίας.
Θα υπάρξει άραγε ; Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού του 2011. Για το καλλικρατικό  Δήμος Ναυπακτίας έχουμε  μείωση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή του 2001 της τάξεως του  -7.34 % ή 2042 άτομα. Αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την απογραφή του 2001 είχαμε στους πρώην Δήμους Αντιρρίου κατά   9.38% (+223 άτομα)   και  Αποδοτίας κατά 1.46%.(+38)   Μείωση είχαμε  στο Δήμο Ναυπάκτου κατά  -2,90%(-530),στο Δήμο Πλατάνου κατά  -9,23% (-164),στο Δήμο Χάλκειας κατά -16,27%  (-466)  και στο Δήμο Πυλλήνης -57,15% (-1143) Επί μέρους ,την πλέον θεαματική αύξηση της δεκαετίας έχει  ο οικισμός του Πλατανίτη με ποσοστό 64,67%,η πόλις της Ναυπάκτου κατά 3,7…