Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2011

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!!!! ..." ΔΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.."

Εικόνα
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ..!!!!! έφτασε η ώρα να γίνουμε η ..."  ΔΑΝΙΑ του ΝΟΤΟΥ".

Ξεκινάει   η διαδικασία για την ανάπτυξη των υπερακτιων  αιολικών  σταθμών με πρόταση  της ΡΑΕ προς ΔΕΣΜΗΕ για τη διερεύνηση/επικαιροποίηση

της επίδρασης των  υπεράκτιων (offshore) αιολικών σταθμών στο γενικότερο σχεδιασμό διασυνδέσεων των νησιών του  Αιγαίο


Με το  ν.  4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249/25.11.2011),  ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα  στην Ελληνική 
Βουλή, , ανατέθηκε  στη ΡΑΕ η εξέταση των  αιτήσεων που είχαν υποβληθεί προ του ν. 3851/2010 για χορήγηση άδειας παραγωγής  σε υπεράκτιους (offshore) αιολικούς σταθμούς. Τα προτεινόμενα σχέδια διασύνδεσης των εν λόγω σταθμών (36 αιτήσεις-5267 MW),  , είναι πιθανό να επηρεάζουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό Διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου, τον οποίο έχει εκπονήσει και θέσει σε δημόσια διαβούλευση,  ο ΔΕΣΜΗΕ .
Για το λόγο αυτό, η ΡΑΕ προτείνει στο ΔΕΣΜΗΕ την τεχνικοοικονομική διερεύνηση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος, στα πλαίσια και ανάλογων μελετών που έχουν εκπονηθεί διεθ…

"ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ...." ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Εικόνα
"Λεφτά υπάρχουν".....
....για όλους (!).......  πολιτιστικούς  και  αθλητικούς συλλόγους της Ναυπακτίας Με ομόφωνη απόφαση του το Δ.Σ Ναυπακτίας ενισχύει τους πολιτιστικούς συλλόγους  για το τρέχον έτος 2011.  Στη  Ναυπακτία  δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός πολιτιστικών συλλόγων.  Ο Καλλικρατικός  Δήμος βρίσκεται στο στάδιο καταγραφής τους και δημιουργίας του μητρώου συλλόγων.
 Έχουν  αποστείλει τα στοιχεία τους 60 σύλλογοι και εκτιμάται  ότι ο αριθμός τους ξεπερνά τους 80. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ναυπακτίας έχει προβλεφθεί πίστωση για την επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων που ανέρχεται στο ύψος των 30.000 ευρώ. Η Δημοτική αρχή θεωρεί  ότι η επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων  πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη παραγωγή πολιτιστικού έργου που δημιουργεί αντίστοιχες υποδομές στους τομείς της καλλιτεχνικής αγωγής και της προβολής της παράδοσης. Με αυτό το σκεπτικό ,επιχορηγήθηκαν τα σωματεία που διατηρούν τμήματα χορευτικά , θεατρικά και μουσικά ,με τα ποσά όπως αν…

Συμβούλιο Χωροταξίας, (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.) για τη Δυτική Ελλάδα

Εικόνα
Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συστάθηκε το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.) για τη Δυτική Ελλάδα
Το Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. αποτελεί συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο με εκπροσώπηση από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Πρόεδρος του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Ιωάννης Τσακαρέστος, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, και αναπληρώτριά του η κα. Φωτεινή Θεοφανοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Α΄ βαθμό.
2. Εκπρόσωπος του Τεχνικ…