Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009

Η ΠΡΟΤΑΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ για το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ


ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΣΤΟ Ρ.Σ ΠΑΤΡΑΣ
«Ο Δήμος Αντιρρίου αφού μελέτησε τις προτάσεις της Β΄ Φάσης της μελέτης "Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Πάτρας" (45820/11-11-09 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) που παρουσιάστηκε στις 24-11-2009 στην αίθουσα του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, σημειώνει τις κατ’ αρχήν απόψεις του επί των προτάσεων της μελέτης αυτής και κυρίως σε ότι αφορά την περιοχή του Δήμου Αντιρρίου.


Σύμφωνα με την μελέτη :

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ. των Πατρών, είναι το πλαίσιο σχεδιασμού που διαμορφώνει τις βασικές κατευθύνσεις για τις αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, και πολεοδομικές επιλογές, για την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Πατρών σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών.

Το Αντίρριο μαζί με τη Ναύπακτο, σύμφωνα με την μελέτη αποτελεί το κέντρο – δίπολο της βόρειας ενότητας της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου, η οποία οργανώνεται για να λειτουργήσει ως δευτερεύον κέντρο αστικού πολιτισμικού τουριστικού προορισμού και ειδικότερα τουριστικός προορισμός ενταγμένος στο Δίκτυο Αδριατικής – Ιονίου με έμφαση στον αστικό και θαλάσσιο τουρισμό.

Είναι σημαντικό να αναφερθούμε επιγραμματικά στο ιστορικό του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου για να γίνει κατανοητό ποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση.

A. Ο Δήμος Αντιρρίου έχει ξεκινήσει από το 2001 τις διαδικασίες σύνταξης ΣΧΟΟΑΠ, αναθέτοντας τη μελέτη σ’ ένα από τα πιο αξιόπιστα Γραφεία Μελετών για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Ας σημειωθεί ότι η μελέτη ανατέθηκε το 2001 αλλά ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες το 2003. Στο τέλος του 2003 παραδόθηκε η Α Φάση και στα μέσα του 2005 η Β1 φάση. Σε όλο αυτό το διάστημα η διαφάνεια, οι ανοιχτές διαδικασίες, η δημόσια διαβούλευση ήταν κυρίαρχες. Ενώ όλες οι φάσεις τέθηκαν στη διάθεση και την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτών, και των φορέων της περιοχής. Η Δημοτική αρχή πιστεύει στην αναγκαιότητα και στα οφέλη της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, η οποία προέκυψε από συμμετοχικές διαδικασίες ενώ έχουν εξαντληθεί όλες οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

B. Σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες, το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου μας βρίσκεται στην τελική φάση (ήδη με την προηγούμενη απόφασή του – 131/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο παρέλαβε την θεωρημένη, τελική μελέτη) και το κύριο ερώτημα που μας απασχολεί είναι εάν το Ρυθμιστικό, λειτουργώντας σαν υπερκείμενο όργανο, θα καλύψει και θα υπερκεράσει τα αποτελέσματα μιας χρόνιας, κοπιαστικής αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικής διαδικασίας όπως αυτής της διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, ακυρώνοντας ουσιαστικά όλες τις διαδικασίες που για πάνω από μια 7ετία με πολύ κόπο, προσπάθειες, και έξοδα δρομολογήθηκαν.

Το ερώτημα αυτό προκύπτει καθόσον εμφανίζονται πολλές κατευθύνσεις – προτάσεις του Ρυθμιστικού να έρχονται σε σύγκρουση με τα προβλεπόμενα από το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου.

Από την αναλυτική μελέτη των προτάσεων της Β Φάσης του Ρ.Σ. του Π.Σ. των Πατρών, εντοπίζονται κατ’ αρχήν τα εξής :

1. Οι προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ουσιαστικά αποτελούν μια αναγνώριση και καταγραφή των ήδη διαμορφωμένων προγραμμάτων και καταστάσεων για την περιοχή των Πατρών, που σχετίζονται κυρίως με τις ανάγκες του νέου λιμανιού. Αντιθέτως ο προτεινόμενος σχεδιασμός από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ. Πατρών, αντιμετωπίζει την περιοχή του Αντιρρίου αλλά και γενικότερα την Βόρεια Ενότητα, πολύ συνοπτικά, επιφανειακά και σε θεωρητικό επίπεδο και δεν λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες – ολοκληρωμένες προτάσεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αντιρρίου αλλά και του Γ.Π.Σ. Ναυπάκτου.

2. Όλη η μελέτη στηρίζεται σε αμυντικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες δεν βοηθούν στην τακτοποίηση και προστασία του χώρου, αλλά συντηρούν διαμορφωμένες καταστάσεις χωρίς ρύθμιση, με αποτέλεσμα, από την πολεοδομική εκκρεμότητα, να ευνοείται η παρανομία.

3. Ο παράκτιος χώρος της ενότητας Αντιρρίου - Ναυπάκτου, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, σπαταλημένος από την έλλειψη σχεδιασμού και τις συνέπειες των επιπτώσεων των μεγάλων τεχνικών έργων και δεν χρειάζεται απλώς κατασταλτικές διατάξεις για την προστασία του.

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες προοπτικές του διευρυμένου Δήμου Ναυπάκτου, εν όψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, ο μεγάλος πληθυσμός και οι νέες ανάγκες σε επίπεδο κεντρικών λειτουργιών. Η περιοχή σχεδιάζεται με πληθυσμιακό μέγεθος για την περιοχή Αντιρρίου – Ναυπάκτου, το οποίο αντιστοιχεί στο σενάριο των τάσεων, και όχι με βάση τις προβλέψεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. – Γ.Π.Σ. και τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για ανάπτυξη της περιοχής της πόλης με βάση το Ριζοσπαστικό σενάριο το οποίο προβλέπει τουλάχιστον διπλασιασμό του πληθυσμού. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για τις εκτιμήσεις των αναγκών της περιοχής και ο δεδομένος παραθεριστικός πληθυσμός του Αντιρρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.


5. Η μελέτη του Β΄ Σταδίου του Ρυθμιστικού καταδεικνύει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την Α Φάση σε βαθμό να είναι έως και αντιφατικό μια και οι προτάσεις μελλοντικής ανάπτυξης όπως αυτές διατυπώνονται στα κεφ. ΑΙΙ5, ΑII6 και στο Μέρος ΑΙΙ της Α΄ Φάσης του Ρυθμιστικού. Σε όλα αυτά τα σενάρια διακρίνεται σαφώς η πρόθεση να αναδειχθεί το δίπολο Αντιρρίου - Ναυπάκτου ως ένα υπερτοπικό κέντρο με προσανατολισμό στον τουρισμό / αναψυχή και τον παραθερισμό, το οποίο έχει άμεση λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα τρία κέντρα – πόλους του συνολικού χωρικού συστήματος που υιοθετείται σαν σύστημα ανάπτυξης .

Η ανάλυση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αντιρρίου όσο και του υπό αναθεώρηση ΓΠΣ του Δήμου Ναυπάκτου, καταδεικνύουν αυτή την δυναμική, και ενισχύουν την θέση αυτή της Α΄Φάσης του Ρυθμιστικού.

Η Ναύπακτος εγκλωβισμένη από το μείζον πολεοδομικό της πρόβλημα στο βασικό ιστό του πυρήνα της πόλης, και εγκλωβισμένη επίσης λόγω γεωμορφολογίας (νότια από το θαλάσσιο μέτωπο, βόρεια από το ορεινό ανάγλυφο και ανατολικά από τον ποταμό Μόρνο) ουσιαστικά αναπτύσσεται μόνο προς δυσμάς, έχοντας πλέον επεκταθεί προς τους όμορους οικισμούς του Αντιρρίου (Άνω και Κάτω Πλατανίτης, Φραγκαίικα, Μακύνεια κλπ). Οι ήδη σχεδιαζόμενες επεκτάσεις της Ναυπάκτου (σε τελευταίο στάδιο η Πράξη εφαρμογής) καθώς και οι σχεδιαζόμενες νέες (κτηματογράφηση περιοχών Παλαιοπαναγιάς και Λυγιά) καταδεικνύουν τις έντονες πιέσεις καθώς και την δυναμική της περιοχής.

Στον αντίποδα των παραπάνω και σε πλήρη αντίφαση τόσο με την πραγματικότητα όσο και με τα αναφερόμενα στην Α΄ Φάση, η Β΄ Φάση και στο Κεφ. Β.1.4.2 των Γενικών Στόχων και στη σελ. 13 αναφέρει “Η οργανωμένη ανάπτυξη υποδοχέων Β΄ και παραθεριστικής κατοικίας δεν προωθείται ιδιαίτερα στον παράκτιο χώρο” επίσης στο σχετικό έγγραφό σας (45820/09) – Β Φάση και στην παράγραφο ΙΙ.2 “αρχές/κατευθύνσεις οικιστικής ανάπτυξης” και στη Σελ. 4 αναφέρεται “Προτείνεται ελαχιστοποίηση των νέων επεκτάσεων της πόλης και πάντως όχι για λόγους χωρητικότητας”. Οι κατευθύνσεις – θέσεις αυτές του Ρυθμιστικού είναι ευθέως αντίθετες με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των χωροταξικών μελετών(ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ), τις τελικές κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου αλλά πολύ περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της περιοχής.

6. Οι περιοχές του δίπολου Αντιρρίου-Ναυπάκτου, ειδικότερα η κρίσιμη ζώνη βάθους 1,5 ~ 2 χλμ παράλληλα της ακτογραμμής είναι αυτές που τα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά τους σήμερα δημιουργούν δυναμική και ελκυστικότητα για ανάπτυξη όλων των χρήσεων από κατοικία, έως και εμπόριο, υπηρεσίες και βιοτεχνία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή αξία της γης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες διάσπαρτες εκτάσεις σε συνδυασμό με την απουσία άρδευσης δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για γεωργική εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι και το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο [ΦΕΚ 255 Α’/17-10-2005/ άρθρο 4/παρ. 23 (α)] αναφέρεται ρητά ότι στα γεωγραφικά όρια του καθορισμού γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας δεν περιλαμβάνεται η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα Εθνικών Οδών και σε βάθος μέχρι 600 μ. απ’ αυτών.

Στις προτάσεις του Β’ Σταδίου του Ρυθμιστικού έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας γεωργικής γης ευθέως αντίθετες με τις κατευθύνσεις αυτές του Νομοθετικού πλαισίου και σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά τους δεν ευνοούν την εξέλιξη αυτή καθότι σχεδόν στο σύνολό τους οι εκτάσεις αυτές είναι άγονες, άνυνδρες και ακαλλιέργητες.

7. Η μόνη χωροθέτηση συμβατή με το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου που προβλέπεται από το Ρ.Σ. είναι οι προτάσεις αξιοποίησης των χώρων του πρώην εργοταξίου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου για κεντρική Μαρίνα στο Αντίρριο και δημιουργία θαλάσσιου πάρκου.

8. Το Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1450/9-10-03) προκρίνει ως κατεύθυνση τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό καθ’ όλο το μήκος του παράκτιου χώρου με προτεραιότητα στις κρίσιμες περιοχές που δέχονται μεγάλες πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως επίσης, προκρίνει την ενοποίηση και προώθηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων με κατευθύνσεις προγραμματικού χαρακτήρα ανά παράκτια ενότητα καθώς και θέσπιση κινήτρων – αντικινήτρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση με οργανωμένο τρόπο επιλεγμένων ακτών που διαθέτουν τη φέρουσα ικανότητα (Γ.3.4.γ παράκτιες περιοχές σελ/2451 ΦΕΚ 1470/2003).

9. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό (Κ.Υ.Α. αρθ. 2408/29-4-09, ΦΕΚ1138/11-6-09) εντάσσει το Δήμο Αντιρρίου στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Θα πρέπει ακόμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η λειτουργία της Γέφυρας ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική (πολιτιστική, πληθυσμιακή, οικιστική) στην περιοχή του Αντιρρίου.

10. Θεωρούμε κρίσιμο και σημαντικό να απαντηθούν επί της ουσίας τα ερωτήματα που διατυπώνονται στο Κεφ. Β.1.4.3 του Β’ Σταδίου του Ρυθμιστικού που αφορούν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργική ένταξη και ισόρροπη ανάπτυξη του δίπολου Ναυπάκτου – Αντιρρίου στο χωρικό και οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης που εισηγείται το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Θεωρούμε ότι χρειάζεται επαρκέστερη ανάλυση και αιτιολόγηση όλων των κατευθύνσεων.

11. Θεμελιώδες είναι και το ζήτημα της παρουσίας - εκπροσώπησης και συμμετοχής στο όποιο σχήμα προκύψει για την διαχείριση του Ρυθμιστικού. Θα πρέπει το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης και διαχείρισης να διασφαλίζει :

• Τις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης

• Την αειφόρο προοπτική του εγχειρήματος μέσα από δικλείδες και διαδικασίες ικανές να διασφαλίζουν την δυνατότητα αναπροσαρμογής της μελέτης.

• Τον διάφανο και συμμετοχικό τρόπο λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας θεωρούμε ουσιαστικό να τονίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι κατηγορηματικά, στην οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης άμεσα ή έμμεσα των δεδομένων που έχουν προκύψει από την πολυετή, επίπονη και ουσιαστική προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου. Νομίζουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιμετωπίζει την περιοχή μας επιδερμικά χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και με βάση γενικότητες. Θεωρούμε σημαντική την μέχρι σήμερα διαδικασία του ΣΧΟΟΑΠ και πιστεύουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα πρέπει να σεβαστεί τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις του.


Η Δημοτική Αρχή και οι φορείς του Δήμου Αντιρρίου βρίσκονται στη διάθεσή σας για οτιδήποτε απαιτηθεί για την επιτυχή έκβαση της μελέτης στα πλαίσια των επιφυλάξεων και των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε παραπάνω».

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

εγκαινια κλειστου Γυμναστηρίου

το συγκρότημα του κλειστού γυμναστηρίου,Ο Νομάρχης Αιτωλ/νιας Θ.Σωκός και ο Δήμαρχος Αντιρρίου Γ.Κολοβός προσέρχονται στο στάδιο Ο νομάρχης Θ. Σώκος κόβει την κορδέλα των εγκαινίων, παρουσία των Δημάρχων Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αποδοτίας, Πυλήνης, νομαρχιακών ,δημοτικών συμβούλων και πλήθους κόσμου που στη συνέχεια παρακολούθησε την υπέροχη καλλιτεχνική εκδήλωση που έδωσε το κλασικό μπαλέτο Αθηνών παρουσιάζοντας το έργο του Τσαϊκόφσκι «Καρυοθραύστης» και έργα ελλήνων καλλιτεχνών .


Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο πρώην Δήμαρχος του Αντιρρίου ο Θ. Αγγελόπουλος ,ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και επί ημερών του ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του έργου.
ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ.Βλασίου κ.κ Ιερόθεος τελεί τον αγιασμό

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ -ΕΓΚΑΙΝΙΑ


Posted by Picasa                                             
Το έργο δημοπρατήθηκε το 2000 .

Η  δημοτική αρχή υπό τον Θ. Αγγελόπουλο -προηγούμενη- ενέταξε το έργο σε πρόγραμμα της περιφέρειας.(ΕΠΤΑ) Εξασφάλισε δε την προένταξη του στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2004».Το έργο της αμφισβήτησης που παίχτηκε στα τοπικά δρώμενα την περίοδο εκείνη (2000-2001) ενέπλεξε και τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου…με ορατά τα αποτελέσματα.


Σήμερα 9 χρόνια μετά και εν μέσω τρικυμιών…, παλινωδιών…, αμφισβητήσεων…. και κλίματος σκανδάλων (γνώριμο χάρισμα των νεοελλήνων ) ,το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδίδεται επίσημα στους πολίτες του Αντιρρίου, και όχι μόνο,για χρήση.

Το κλειστό του Αντιρρίου είναι ένας χώρος υψηλών προδιαγραφών ,ικανός να φιλοξενήσει αθλητικές συναντήσεις πανελλήνιου επιπέδου .αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ανάλογες με αυτή των εγκαινίων.

Το στοίχημα πλέον για τους διοικούντες είναι πως θα αξιοποιηθεί πραγατικά αυτο το έργο,και το στοιχημα είναι ανοικτό. θα το κερδίσουν; ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΥΧΟΝΤΑΙ πόσοι όμως το πιστεύουν;Ο Γιώργος Κολοβός Δήμαρχος του Αντιρρίου σήμερα που ολοκλήρωσε και εγκαινιάζει το έργο αλλά και ο Θ. Αγγελόπουλος ,ο προηγούμενος Δήμαρχος που εμπνεύστηκε και ξεκίνησε αυτό το έργο πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερη ικανοποίηση τι παραδίδουν στο μέλλον ένα σημαντικό αθλητικό χώρο ,όχι μόνον για το Δήμο Αντιρρίου αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009

Αιτωλοακαρνανίας αρχαιότητες

Εξι (ένα έβδομο για την πόλη του Θυρρείου δεν επιβεβαιώνεται με στοιχεία) ήταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αρχαία θέατρα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας,
 Ανήκουν στις πόλεις Μακύνεια, Καλυδώνα, Πλευρώνα, Οινιάδες, Στράτο, Αμφιλοχικό Αργος.

Mε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η ειδική εκδήλωση με θέμα "Οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Αρχαία Θέατρα του νομού μας, οι πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την ανάδειξη τους ".που πραγματοποιείθηκε στο Παπαστρατειο Μεγαρο Αγρινιου Με τη συμμετοχή εκατοντάδων Αιτωλοκαρνάνων που κατέκλυσαν το Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, των βουλευτών του νομού κ. Α. Μακρυπίδη και Π. Κουρουμπλή, πολλών δημάρχων, του Δημάρχου Αντιρρίου αντιδημάρχων, αντινομαρχών, νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων, πλήθους εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του νομού, καθώς και αντιπροσωπείας μελών του «Διαζώματος»,
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν: α) Ο Αρχαιολογικός Χάρτης του Νομού από την Προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ κα Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση,
ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας και της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. β) Η ειδική έκδοση των Αρχαίων Θεάτρων του Νομού από τον κ. Λάζαρο Κολώνα, επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και τέλος το ντοκιμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα του Νομού, από τον Πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύρο Μπένο, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, αφού ευχαρίστησε τόσο τους παρευρισκόμενους πολίτες όσο και τους συντελεστές της εκδήλωσης, την χαρακτήρισε «ως ένα μάθημα πολιτισμού και γνώσης των αρχαιολογικών θησαυρών του τόπου μας».Η αντίληψη ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται και διατηρούνται καλλίτερα από την στιγμή που κοινωνικοποιούνται, από την στιγμή κατά την οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της οικονομίας του ελεύθερου χρόνου και αποκτούν τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής στην σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς εκλαμβάνονται ως στοιχεία που εμπλουτίζουν το δικό μας παρόν, έχει γίνει αποδεκτή και από τους τελευταίους αμφισβητίες.Στη σημερινή πραγματικότητα ο πολιτισμός συνδέεται απολύτως με την δια βίου εκπαίδευση, καθώς επιδρά στην παιδεία ανθρώπων όλων των ηλικιών, απασχολώντας τους όλο και περισσότερο κατά τον διαρκώς αυξανόμενο ελεύθερο χρόνο τους, αφού πλέον κανείς μπορεί να επιλέξει πώς θα διαθέσει τον χρόνο και τα χρήματα του, αλλά και πόας θα ικανοποιήσει την επιθυμία του για γνώση.

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009

ρυθμιστικό πάτρας: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Ρυθμιστικό Πάτρας :

πως βλέπει να  (μην) αναπτύσσεται   Ο Δήμος Αντιρριου

Χωροταξική οργάνωση της περιοχής Ρ.Σ


Προβλέπονται Μητροπολιτική χωρική ενότητα Πάτρας

Χωρική ενότητα Ναυπάκτου (Δήμοι Ναυπάκτου –Αντιρρίου)
Για τη χωρική ενότητα Ναυπάκτου -το δίπολο Ναυπάκτου Αντιρρίου προβλέπεται

ο έλεγχος της οικιστικής διάχυσης ,η ρύθμιση των συγκρούσεων των χρήσεων γης στην παράκτια ζώνη και παρέχονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιέσεων στη περιοχή.

Θεωρεί ότι η διαθέσιμη οικιστική γη στη βόρεια ενότητα (Ναυπάκτου-Αντιρρίου )επαρκεί για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών Α κατοικίας στο χρονικό ορίζοντα του σχεδίου .προτείνει την ελαχιστοποίηση των νέων επεκτάσεων της πόλης και πάντως όχι για λόγους χωρητικότητας.

Προτείνει τη χωροθέτηση του ΠΕΡΠΟ (δασκάλων )νότια του Μολυκρείου για παραθεριστική κατοικία

Προτείνει μέτρα περιορισμού της δόμησης (παραθεριστική κατοικία) στον παράκτιο χώρο του δίπολου Ναυπάκτου-Αντιρρίου με στόχο να ελεγχθούν οι ρυθμοί απαξίωσης των τουριστικών πόρων της περιοχής .

Προτείνεται αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος των φθινόντων και εγκαταλειμμένων οικισμών για παραθεριστική κατοικία.(ΦΡΑΓΚΕΙΚΑ-ΠΕΡΑΦΡΑΓΚΕΙΚΑ)

Προτείνει περιορισμό των ορίων των στάσιμων οικισμών στο πραγματικό τους μέγεθος αντί του κύκλου με ακτίνα των 800μ γύρω από το κέντρο τους.(ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ)

Για την πολεοδομική οργάνωση στη περιοχή της Ναυπάκτου προτείνει τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης

Ενώ για τη πολεοδομική οργάνωση του Αντιρρίου δεν έχει αναφορά. Άρα δέχεται τη στασιμότητα των οικισμών ως έχουν και δεν προτείνει επεκτάσεις.

Για τη περιοχή του Αντιρρίου προτείνει τη δημιουργία κεντρικής μαρίνας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών ελλιμενισμού, φύλαξης και επισκευής σκαφών. καθώς και ΠΟΑΠΑΔ τουρισμού σε συνάρτηση με την μαρίνα.

Προτείνει την προστασία της γεωργικής γης ,τη προστασία των ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών ,την προστασία του παράκτιου χώρου

Αυτή η πρόταση του ρυθμιστικού δεν μπορεί να βρει κανέναν σύμφωνο στο Δήμο Αντιρρίου, ακόμη και αυτούς που είχαν επενδύσει πολιτικά στην ύπαρξη του ,γιατί απλά αυτή η πρόταση δεν είναι αναπτυξιακή, οδηγεί τη περιοχή, όχι απλά σε στασιμότητα ,αλλά τη γυρνά πίσω πολλά πολλά χρόνια .Για παράδειγμα θεωρεί τη γη μας ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, όταν αυτή δεν αρδεύεται, όταν αυτή δεν καλλιεργείται παραγωγικά ,όταν δεν συνιστά η αξιοποίηση αυτής της γης παραγωγική επένδυση ως γεωργική εκμετάλλευση που συμβάλει στο παραγόμενο εθνικό προϊόν .


Αυτή η πρόταση του Ρ.Σ της Πάτρας στο τμήμα που μας αφορά δεν λαμβάνει υπ όψιν της τα πραγματικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη περιοχή μετά τη ζεύξη και την κατασκευή των νέων οδικών αξόνων, δεν λαμβάνει υπ όψιν της πραγματικές πιέσεις στη πολιτική γης που ασκούνται στη περιοχή και σίγουρα δεν είναι συμβατή ούτε με το υπάρχον θεσμοθετημένο χωροταξικό της περιφέρειας, αλλά ούτε με το πρόσφατο χωροταξικό του τουρισμού.Για αυτούς τους λόγους θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται από τους πολίτες του ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ που ζητούν την αναθεώρηση της και την εναρμόνιση της με τα πραγματικά δεδομένα.
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

Γέφυρα στα... κέρδη η “Χαρίλαος Τρικούπης”

Σε σταθερή πηγή υψηλών εσόδων εξελίσσεται για την ανάδοχο κοινοπραξία η εκμετάλλευση της γέφυρας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων που συνδέει το Ρίο με το Αντίρριο, έμπνευση του Μεσολογγίτη Πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, το όνομα και του οποίου φέρει.


Ο συνολικός ετήσιος τζίρος του κοινοπρακτικού σχήματος Γέφυρα Α.Ε. που έχει την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας της καλωδιωτής γέφυρας αναμένεται να αυξηθεί οριακά το 2009 έναντι το 2008, διαμορφούμενος για το 2009 στα 51,2 εκατ. ευρώ από 50,7 εκατ. ευρώ πέρυσι (+0,98%).
Η προ φόρων κερδοφορία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα, ήτοι στα 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιβαρυνθεί από την επιβολή έκτακτης εισφοράς.
Βάσει των δεδομένων για το 2009, οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές απλής διέλευσης από τη Γέφυρα διαμορφώνονται στα 1,80 ευρώ και 58 ευρώ για μοτοσικλέτες και λεωφορεία άνω των 40 θέσεων, αντιστοίχως.
Προς στιγμήν, η χρήση του e-pass είναι περιορισμένη, ενώ, όπως συνέβη με την περίπτωση της Ολυμπίας Οδού, μέσα στο 2010 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το καινούργιο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων, το οποίο θα βασίζεται σε ενιαίο πομποδέκτη, σύμφωνα με τις αρχές της διαλειτουργικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέρυσι οι όμιλοι που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα, ήτοι η Vinci Concessions (57,45%), η Άκτωρ Παραχωρήσεις (22,02%), η J&P Άβαξ (12,14%) και η Αθηνά (8,39%) διαμοιράστηκαν μέρισμα 8,7 εκατ. ευρώ.


Την ίδια στιγμή, λόγω της ιστορικά χαμηλής πτώσης των επιτοκίων διατραπεζικού δανεισμού (euribor) το χρηματοοικονομικό κόστος της Γέφυρα Α.Ε. από το δάνειο που έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει υποχωρήσει σημαντικά. Η γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου της οποίας το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε κατά 45% με δανεισμό από την ΕΤΕ, κατά 45% από το δημόσιο και κατά 10% από μετοχικά κεφάλαια.

Κυκλοφοριακός όγκος
Ο μέσος ημερήσιος όρος τροχοφόρων οχημάτων διαμορφώνεται το 2009 κατά προσέγγιση στα 13.800 αυτοκίνητα και είναι αυξημένος κατά 1,9%. Η διέλευση των φορτηγών από τη γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” συρρικνώθηκε σε ποσοστό 25% και ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις ως προς την μείωση του κυκλοφοριακού όγκου λόγω της οικονομικής κρίσης.
Είναι ενδεικτικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πωλήσεις των φορτηγών και επαγγελματικής χρήσης οχημάτων υποχώρησαν το εννεάμηνο του 2009 κατά 35,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ η αυλαία του 2009 εκτιμάται ότι θα πέσει με μειωμένη κατά 40% ζήτηση.
Ο αριθμός πάντως των οχημάτων που διασχίζουν τη γέφυρα ενδέχεται να υποχωρήσει κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών που πραγματοποιούνται σε περιμετρικούς οδικούς άξονες, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί μετά την ολοκλήρωσή τους.

 Δημήτρης Δελεβέγκος  capital.gr

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

απο-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δημάρχου Αντιρρίου

Για το Ρυθμιστικό Σχέδιο  της Πάτρας

Επισημαίνω ότι η τοποθέτηση μου Θα είναι επιγραμματική μια που ο χρόνος που είχα για να μελετήσω το υπ’όψη κείμενο ήταν ελάχιστος
Επιφυλάσσομαι όμως να διατυπώσω τις απόψεις μου, τις παρατηρήσεις , αλλά και τις ενστάσεις του Δήμου μου λεπτομερέστατα στα χρονικά περιθώρια της εικοσαήμερης προθεσμίας που μας δίνετε, θεωρώντας ότι και αυτός ο χρόνος είναι ανεπαρκής για να διατυπωθούν απόψεις και προτάσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. ‘Ενα Θέμα που απαιτεί “διαβουλεύσεις” και “κοινωνική συναίνεση”.

Θεωρώ χρήσιμο να γίνει γνωστό ότι ο Δήμος Αντιρρίου έχει αναθέσει την μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ σ’ένα από τα ποιο αξιόπιστα Γραφεία Μελετών για Θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας και ασχολείται συνεχώς για μια επταετία περίπου με αυτό το Θέμα τηρώντας σχολαστικά τις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο διαδικασίες και με πολλές δυσκολίες, αντιδράσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπόδια πάσης φύσεως, κατάφερε με πολύ κόπο να τις ολοκληρώσει (βρισκόμαστε στη Β2-Τελική Φάση).
Και τώρα γεννάτε το ερώτημα: όλη αυτή η προσπάθεια , οι διαβουλεύσεις με τους φορείς, οι ενημερώσεις των πολιτών σε ειδικές συγκεντρώσεις, σι δαπάνες που καταβλήθηκαν, οι ατέλειωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακυρώνονται από το Ρυθμιστικό της Πάτρας;
Εάν αυτό συμβαίνει το Θεωρώ πολύ άδικο.
Και το λέω αυτό γιατί από μια πρώτη ανάγνωση του ρυθμιστικού που πρόλαβα να κάνω διαπίστωσα ότι οι Γενικές κατευθύνσεις του ρυθμιστικού έρχονται σε ευθεία αντίθεση σε πολλά σημεία με την ήδη ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, και νομίζω ότι το ρυθμιστικό της Πάτρας, πρέπει να λάβει υπόψη του το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου μας στο σύνολό του.

Στο υπ’ όψη Ρυθμιστικό γίνεται λόγος γιά επάρκεια διαθέσιμης οικιστικής γης στο δίπολο
Αντιρρίου — Ναυπάκτου και προτείνεται ελαχιστοποίηση νέων εκτάσεων γιά τις ανάγκες Α και Β κατοικίας , ενώ είναι φανερό ότι η Ναύπακτος ασφυκτιά περιορισμένη νότια από το Θαλάσσιο μέτωπο του Κορινθιακού , Βόρεια από τον ορεινό όγκο της Βομβοκούς, ανατολικά από τον ποταμό Μόρνο και η μόνη δυνατότητα για οικιστική ανάπτυξη είναι δυτικά προς τους οικισμούς του Αντιρρίου, είναι ήδη εμφανέστατη αυτή η τάση, αρχής γενομένης από τον οικισμό του Πλατανίτη.
Θα επισημάνω ακόμα ότι η λειτουργία της Γέφυρας Ρίου — Αντιρρίου έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική (πολιτιστική πληθυσμιακή , οικιστική) στην περιοχή του Αντιρρίου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Ρ.Σ.


Θα ήθελα ακόμα να επισημάνω τον προβληματισμό μου σχετικά με το δίπολο Ναυπάκτου — Αντιρρίου σαν υποσύνολο μιας μεγαλύτερης οντότητας, αυτής που Θα προκύψει από το Νέο Δήμο Ναυπάκτου ‚ που σύμφωνα με την πρόταση θα περιλαμβάνει και τους Δήμους Χάλκειας, Πυλλήνης, Αποδοτίας και Πλατάνου και Θα έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα Δήμο Ναυπάκτου — Αντιρρίου που προβλέπει το Ρ.Σ.
Τον προβληματισμό μου Θα εκφράσω επίσης για τον χαρακτηρισμό μεγάλων και ζωτικών εκτάσεων του Δήμου μας σαν γεωργική γη που χρήζει ειδικής προστασίας. Στην πραγματικότητα αυτές οι περιοχές είναι άνυδρες, άγονες, και ακαλλιέργητες που δεν παράγουν σχεδόν τίποτα.
Ακόμα Θέλω να επισημάνω ότι η μόνη χρήση που έχει χωροθετηθεί από το Ρ.Σ. είναι η ζώνη τουρισμού που τοποθετείται στον οδικό άξονα Αντιρρίου — Ναυπάκτου. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ζώνη, εκτός από ανεπαρκής, παρουσιάζει και εγγενή προβλήματα στο τμήμα αυτό (πυλώνες ΔΕΗ υψηλής τάσης, υφιστάμενες χρήσεις, αρχαιολογικός χώρος κ.λ.π.) και δεν έχει αναπτυξιακές προοπτικές. Καταλληλότερη χωροθέτηση γι’ αυτή τη χρήση Θεωρείται αυτή στο Δυτικό παραλιακό μέτωπο του Αντιρρίου (Πατραϊκός Κόλπος) εκεί που προβλέπεται και από το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ.

Τέλος επισημαίνω ότι υπάρχει σύμπτωση θέσεων και απόψεων με τα προτεινόμενα από το Ρ.Σ. για την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων (δημιουργία κεντρικής μαρίνας στο Αντίρριο κ.λ.π.).

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερος προβληματισμός και μεγάλη προσοχή, ώστε η μακροχρόνια προσπάθεια του Δήμου μας, μέσω του ολοκληρωμένου ΣΧ0ΟΑΠ, να μην ματαιωθεί από τις γενικόλογες προτάσεις του Ρυθμιστικού της Πάτρας.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΠΡΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ στα χριστουγεννιάτικα λαμπιονια θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο σπίτι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ.

Το 30% των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια στο σπίτι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ.Το 30% των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών ενέχουν εμφανή και άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση παρουσιάζει τα συμπεράσματα ενός κοινού σχεδίου εποπτείας της αγοράς στο οποίο συμμετέχουν αρχές από 5 κράτη μέλη - Ουγγαρία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Κάτω Χώρες - καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2009, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, δοκιμάστηκαν 196 τυχαία δείγματα χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών από όλο το φάσμα τιμών. Τα δείγματα ελέγχθηκαν για να διαπιστωθεί αν πληρούν πάνω από 20 διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις. Πολλά λαμπιόνια απέτυχαν σε πολλαπλές δοκιμές.


Τα κύρια αποτελέσματα

Στο 30,4% των λαμπιονιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης που αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και των δύο. Κατά γενικό κανόνα, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης αυτό σημαίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή, παραδείγματος χάριν, πριζών, αγκυρώσεων καλωδίων, καλωδιώσεων, μόνωσης και για την προστασία από ηλεκτροπληξία. Λιγότερο σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης, δηλαδή ελλείψεις που δεν θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη διαπιστώθηκαν επιπροσθέτως στο 40% των λαμπιονιών που δοκιμάστηκαν. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν ορισμένες ελλείψεις στην επισήμανση, τις οδηγίες ή ελλείψεις διοικητικού χαρακτήρα.
Τα 3 κύρια προβλήματα που διαπιστώθηκαν ήταν:
- 1. Το 25% των λαμπιονιών δεν πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμή για την αγκύρωση καλωδίων. Ελλείψεις στην αγκύρωση καλωδίων μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των ηλεκτρικών καλωδίων και, συνεπώς, υπάρχει υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
- 2. Το 23% των λαμπιονιών δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση για την «επιφάνεια διατομής» Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση είναι πάρα πολύ λεπτή για το ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει, και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς (σοβαρή μη συμμόρφωση).
- 3. Το 28% δεν πέρασε τις δοκιμές ασφάλειας για τα καλώδια. Αυτό σημαίνει ότι η μόνωση και η κατασκευή των λαμπιονιών είναι τέτοια που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
 Επιπλέον:
- Επίσης διάφορες άλλες τεχνικές απαιτήσεις δεν πληρούνται σε τακτική βάση, αν και λιγότερο συχνά, παραδείγματος χάριν, βασικά μηχανικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό από αιχμηρές άκρες.
- Σχεδόν το 15% των δειγμάτων δεν έφερε την απαιτούμενη σωστή τεχνική επισήμανση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις στο 41% των δειγμάτων ούτε κατάλληλες οδηγίες χρηστών σε σχεδόν 35% των δειγμάτων.
- Τα λαμπιόνια, συχνά, δεν περνούν με επιτυχία περισσότερες από μία δοκιμές ασφάλειας. Μερικά λαμπιόνια απέτυχαν σχεδόν σε όλες τις τεχνικές δοκιμές και πολλά απέτυχαν σε 4 έως 7 δοκιμές.
- Το επίπεδο μη συμμόρφωσης ποικίλλει από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Ενώ στην Ουγγαρία το 95,7% των δοκιμασμένων λαμπιονιών παρουσίασε σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, μόνο το 56% των ελεγμένων λαμπιονιών στις Κάτω Χώρες παρουσίασε κάποιο πρόβλημα μη συμμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή οι Κάτω Χώρες εποπτεύουν την αγορά των λαμπιονιών εδώ και 8 χρόνια και με αυτές τις προσπάθειες το κράτος μέλος κατόρθωσε να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των επικίνδυνων προϊόντων που προορίζονται για την αγορά. ( MEMO/09/532 το υπόμνημα για λεπτομέρειες).
- Όσον αφορά την προέλευση των επικίνδυνων προϊόντων, περίπου το 41% των 196 δοκιμασμένων δειγμάτων προέρχεται από την Κίνα.
Τα επόμενα βήματα
Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο της μη συμμόρφωσης που διαπίστωσαν οι αρχές, η επιτήρηση και οι δραστηριότητες για τη συμμόρφωση που επικεντρώνονται στα λαμπιόνια θα συνεχίσουν να είναι προτεραιότητα, μέσω συντονισμένης δράσης με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη. Ο κλάδος θα χρειαστεί επίσης να ενισχύσει τους ελέγχους. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, οι κατασκευαστές, οι διανομείς, οι λιανοπωλητές και οι εισαγωγείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.Συμβουλές για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να λαμβάνουν τις βασικές προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Υπάρχει μεγάλη πίεση στους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές για την παραγωγή όσο το δυνατόν φτηνότερων χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών, επειδή συχνά οι καταναλωτές δεν θέλουν να ξοδέψουν πολλά χρήματα σε εποχική διακόσμηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάφωρες παραβιάσεις των προτύπων ασφάλειας.

- Αγοράστε χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια από αξιόπιστους εμπόρους επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.
- Μην αφήνετε ποτέ τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια αναμμένα όταν είστε έξω από το σπίτι ή τη νύχτα όταν κοιμάστε.
- Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδος ηλεκτρικού ή μηχανικού προβλήματος, με νέα λαμπιόνια ή γιρλάντες που χρησιμοποιείτε, μην το ρισκάρετε. Σταματήστε να τα χρησιμοποιείτε, επιστρέψτε τα στο κατάστημα και κάντε καταγγελία.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο νέος εκλογικός χάρτης της χώρας


Σταυρός προτίμησης τέλος.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής προς τον Γ. Ραγκούση, ο νέος εκλογικός νόμος φέρνει ριζικές αλλαγές στον εκλογικό χάρτη της χώρας. Η «Η» αποκαλύψε  τις μονοεδρικές που θα δημιουργηθούν σε κάθε νομό

Για την Αιτωλ/νια προβλέπονται τέσσερεις έδρες (μονοεδρικές),ενώ μένει ανοικτό το σενάριο να αποτελέσει η Δυτική Ελλάδα διευρυμένη περιφέρεια μαζί με τα ιόνια νησιά.Άλλωστε και κ. Γ. Παπανδρέου επεσήμανε κατά τη πρόσφατη παρουσία του στην Πάτρα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η περιφέρειά μας.

 
O δεκάλογος των αλλαγών που θα προωθηθούν έχει ως εξής:

Σταυρός προτίμησης τέλος!

180 από τους 300 της Bουλής θα εκλέγονται σε μονοεδρικές περιφέρειες, με τους εκλογείς να επιλέγουν μονάχα κόμμα, και οι υπόλοιποι 120 σε λίστες των περιφερειών.

Oι περιφέρειες θα είναι 15 ή 11, καθώς υπάρχει σενάριο αλλαγής της διοικητικής διαίρεσης της χώρας.

O πήχυς της αυτοδυναμίας τοποθετείται στο 40,20%.

Aποσυνδέεται η αυτοδυναμία από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μένουν εκτός Bουλής.

Διατηρείται η αναλογικότητα του νόμου Σκανδαλίδη.

Tο πρώτο κόμμα θα πριμοδοτείται με 40 έδρες.

Παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης ή μείωσης του ορίου 3%, χωρίς να διακινδυνεύεται η αυτοδυναμία. Kόμμα που κερδίζει μονοεδρική θα την παίρνει, έστω και αν δεν πιάνει το όριο του 3% (στην περίπτωση που διατηρηθεί). H αλλαγή αυτή είναι προφανές ότι ανοίγει τον δρόμο για την αυτόνομη κάθοδο στον πολιτικό στίβο μειονοτικών κομμάτων.

Oι καινούργιες μονοεδρικές περιφέρειες δεν θα παραβιάσουν τα όρια των σημερινών νομών. Kατά πάσα πιθανότητα οι βουλευτές Eπικρατείας θα ενταχθούν στις περιφέρειες. Eκεί μπορεί να προβλεφθούν και θέσεις για τους Eλληνες του εξωτερικού.

Στις μονοεδρικές θα υπάρχει ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός υποψήφιος από κάθε κόμμα. O τακτικός θα έχει τη δυνατότητα να είναι και στη λίστα της περιφέρειας. O αναπληρωματικός θα αναμένει την παραίτηση, τον... θάνατο του τακτικού βουλευτή ή τις επόμενες εκλογές για να μπει στη Bουλή ως τακτικός.

Aφού κλείδωσαν τις βασικές αρχές του νέου συστήματος, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν και στον καταμερισμό των εδρών.
H «Η» αποκαλύψε τις μονοεδρικές που θα δημιουργηθούν σε κάθε νομό, καθώς και τις έδρες που θα μοιράζονται στις 15 ή 11 περιφέρειες, ανάλογα με το σενάριο που θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Bουλή (πίνακας 1 και 2).

Η είσοδος των Ιταλών στη Ναύπακτο ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί ...

ο Μπάμπης Κοτίνης ιστορεί  την είσοδο των Ιταλών στη Ναύπακτο μέσα από το κανάλι του  nafpaktianews όπως αυτός τα έζησε . Μια αποκαλυπτική ...