Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών σήμερα.  
Ημέρα ευαισθητοποίησης  της κοινής γνώμης και της Πολιτείας για τα πολιτιστικά αγαθά, υλικά και άυλα, αλλά και για την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 
Εδώ και 40 περίπου χρόνια η μέρα αυτή γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο κάνοντας την κάθε χώρα περήφανη για το πολιτιστικό της απόθεμα. 
Εικόνες από το Φρούριο του Αντιρρίου, το Αρχαίο θέατρο Μακύνειας, το Αρχαίο Μολύκρειο, ..με δράσεις από τη πολιτιστική μας ζωή.