Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΓΕΡΑΚΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ


 ΓΕΡΑΚΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Σώζεται από την ευαισθησία τεχνιτών της ΔΕΗ

Προδόθηκε μέσω του δασαρχείου Ναυπάκτου στο κέντρο προστασίας αγρίων ζώων στη Αίγινα για αποκατάσταση και να ξαναπετάξει πάλι ελεύθερο στη φύση

Το πρωινό της Πέμπτης 17 Φεβρουαρίου συνεργείο τεχνικών της ΔΕΗ Ναυπάκτου βρέθηκε για επιθεώρηση του Δικτύου στη περιοχή Μισόκαμπος του Αντιρρίου.


Στην αίσθηση της παρουσίας ανθρώπων το νεαρό γεράκι τραυματισμένο (από ασυνείδητους κυνηγούς ) στο φτερό ,επιχειρεί να πετάξει από την πυκνή φυλλοσιά ελιάς όπου είχε καταφύγει τρομοκρατημένο .

Το εγχείρημα του να πετάξει ,υπήρξε αποτυχημένο - κατόρθωσε μόνο το πέταγμα για λίγα μέτρα -,και συνάμα σωτήριο για αυτό, αφού με λίγη προσπάθεια και δεξιοτεχνία εκ μέρους των τεχνιτών της ΔΕΗ  βρέθηκε με ασφάλεια στα χέρια τους.

Σωτήριο το αγωνιώδες πέταγμα του γερακιού . Οι τεχνικοί της ΔΕΗ έδειξαν έμπρακτα την οικολογική τους ευαισθησία, ευαισθησία που προφανώς απουσιάσει από αυτούς που υποτίθεται βρίσκονται κοντά στην φύση.

Άραγε τι σκέψη υπήρχε στο μυαλό του ”κυνηγού" όταν στόχευε το περήφανο αυτό πτηνό ;Posted by Picasa

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Γενική απογραφή κτιρίων και Πληθυσμού


Γενική  απογραφή  κτιρίων και Πληθυσμού:

δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη του παρελθόντος ! 

εικόνα από το παρελθόν το πλοίο αριστερά είναι 
το  Άγιος Νικόλαος ιδιοκτησίας Αντιρριωτών 
μπροστά του το τουριστικό περίπτερο 
σημείο αναφοράς μιας άλλης εποχής 
Σε γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών 2011 προχωρά η Ελληνική Στατιστική Αρχή .Σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
Η Απογραφή Κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011
 Αντικείμενό της θα είναι η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της Χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και σε άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν με το εντεταλμένο και εκπαιδευμένο άτομο της ΕΛ. ΣΤΑΤ., τον Τομεάρχη, για τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο της συνέντευξης.

η μαζική απογραφή   στο Δήμο  Αντίρριου είναι κέρδος
 για  κάθε τομέα της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής
στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται 


Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστημα 15 ημερών, από  30 Μαρτίου  έως    13 Απριλίου 2011.
 Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους δηλαδή στον τόπο της συνήθους διαμονής τους.
Με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της Χώρας. Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον Απογραφέα, που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛ. ΣΤΑΤ, θα συμπληρώσουν τα ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.
Των παραπάνω Γενικών Απογραφών προηγείται η εργασία της προμέτρησης των κατοικιών όλης της Χώρας από εκπαιδευμένους Τομεάρχες / Προμετρητές, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την Επικράτεια. Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει με όλες τις στατιστικές έρευνες, θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό απορρέει τόσο από την Εθνική Νομοθεσία (Ν. 3832/2010) όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος 
είναι ευκαιρία να ανακτηθεί το χαμένο
 έδαφος
 της προηγούμενης απογραφής

τώρα
οφείλουμε όλοι να είμαστε εδώ 
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελούν τη μόνη στατιστική εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε μικρή γεωγραφική ενότητα και μέχρι το επίπεδο οικοδομικού - απογραφικού τετραγώνου, τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων, όπως η κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, η ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κλπ., την εφαρμογή και υλοποίηση ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτεροκοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη, τη δημιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.

«Καλλικράτης» στα σχολεία ........


«Καλλικράτης» στα σχολεία : 


....έχει ενδιαφέρον η άποψη της Δημοτικής Αρχής !!!!!! 

την αναμένουμε ........

                                                                                 "Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Μπουλές:
μετά τον Καλλικράτη
στην αυτοδιοίκηση
 καλείται να διαχειριστεί
και τον Καλλικράτη στα σχολεία 
Δράττομαι της ευκαιρίας να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Ελπίζω σε μια συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία σε όλους τους τομείς συναρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κοινό μας στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων της χώρας.
μαθητές του γυμνασίου Αντιρρίου
σε μια από τις επισκέψεις τους στη Βουλή των Ελλήνων
Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα έντονο κλίμα αναφορικά με τις Συνενώσεις - Ιδρύσεις των Σχολικών Μονάδων. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα  να καταστήσω σαφές ότι φιλοσοφία όλων των δράσεων μας είναι το συμφέρον του μαθητή και η ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης. Θέτοντας ως βάση παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη διαδικασία συνενώσεων ιδρύσεων σχολείων, συνυπολογίζουμε την απόσταση, χιλιομετρική και χρονική, το γεωγραφικό ανάγλυφο της κάθε περιοχής, το οδικό δίκτυο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Προφανείς εξαιρέσεις αποτελούν οι απομακρυσμένες, δύσβατες και ακριτικές περιοχές, όπως θα διαπιστώσετε και στη επισυναπτόμενη εγκύκλιο. Προτεραιότητα μας είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των καινοτόμων δράσεων του «Νέου Σχολείου».
η κ. Αγγελοπούλου Δ.Σ της Δημ. ενότητας
Αντιρρίου
αγωνιά και αγωνίζεται για την αναβάθμιση
αυτού του πετυχημένου σχολείου
Με γνώμονα τις αρχές της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τα δημογραφικά στοιχεία της κάθε περιοχής, η διαδικασία των συνενώσεων - ιδρύσεων σχολείων είναι ιδιαίτερη για κάθε περίπτωση χωριστά.
Κάθε περιοχή  που εμφανίζει ικανοποιητικούς δείκτες οικονομικής ανάκαμψης και αυξητική τάση μετοίκησης πληθυσμού, εξετάζεται  με ιδιαίτερη προσοχή.
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο και προσβλέπουμε στη συμβολή σας.
Η γνώμη σας είναι βαρύνουσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων"Στο Αντίρριο Έχουμε  όμως σχολεία για άριστα που μπορούν να συμβάλλουν στην


 αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο Δήμο Ναυπακτίας 
(http://antiriopoliton.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

το γυμνάσιο Αντιρρίου,
είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο σήμερα να αναβαθμιστεί


δεν μπορούμε να γυρίσουμε πάλι στο 1977.....!!!!!,είναι πιστεύουμε κατανοητό αυτό !!!!!!