Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2019

Dardanella della Grecia

Εικόνα
Χαλκογραφία του κάστρου του Αντιρρίου(Dardanella della Grecia) σε απόψεις, Βόρεια(Tramontana), Νότια(Mezo Giorno), Νοτιοδυτική(Garbino) και Νοτιοανατολική(Sirocco), στις αρχές του 18ου αιώνα. Πηγή χαλκογραφίας, ψηφιακή συλλογή στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας.

Πολύ σημαντική η δεύτερη εικόνα με κατεδαφισμένο το κάστρο .Η καταστροφή του έγινε Ιούλιο του 1701 από τους ίδιους τους Βενετούς με την αποχώρησή τους από την περιοχή ,σύμφωνα με την συνθήκη του Καρλοβιτς (1699) ,που συνήψαν με τους Τούρκους. Οι τελευταίοι το επανακατασκεύασαν πηγή : Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου,