ρυθμιστικό πάτρας: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Ρυθμιστικό Πάτρας :

πως βλέπει να  (μην) αναπτύσσεται   Ο Δήμος Αντιρριου

Χωροταξική οργάνωση της περιοχής Ρ.Σ


Προβλέπονται Μητροπολιτική χωρική ενότητα Πάτρας

Χωρική ενότητα Ναυπάκτου (Δήμοι Ναυπάκτου –Αντιρρίου)
Για τη χωρική ενότητα Ναυπάκτου -το δίπολο Ναυπάκτου Αντιρρίου προβλέπεται

ο έλεγχος της οικιστικής διάχυσης ,η ρύθμιση των συγκρούσεων των χρήσεων γης στην παράκτια ζώνη και παρέχονται κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιέσεων στη περιοχή.

Θεωρεί ότι η διαθέσιμη οικιστική γη στη βόρεια ενότητα (Ναυπάκτου-Αντιρρίου )επαρκεί για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών Α κατοικίας στο χρονικό ορίζοντα του σχεδίου .προτείνει την ελαχιστοποίηση των νέων επεκτάσεων της πόλης και πάντως όχι για λόγους χωρητικότητας.

Προτείνει τη χωροθέτηση του ΠΕΡΠΟ (δασκάλων )νότια του Μολυκρείου για παραθεριστική κατοικία

Προτείνει μέτρα περιορισμού της δόμησης (παραθεριστική κατοικία) στον παράκτιο χώρο του δίπολου Ναυπάκτου-Αντιρρίου με στόχο να ελεγχθούν οι ρυθμοί απαξίωσης των τουριστικών πόρων της περιοχής .

Προτείνεται αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος των φθινόντων και εγκαταλειμμένων οικισμών για παραθεριστική κατοικία.(ΦΡΑΓΚΕΙΚΑ-ΠΕΡΑΦΡΑΓΚΕΙΚΑ)

Προτείνει περιορισμό των ορίων των στάσιμων οικισμών στο πραγματικό τους μέγεθος αντί του κύκλου με ακτίνα των 800μ γύρω από το κέντρο τους.(ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ)

Για την πολεοδομική οργάνωση στη περιοχή της Ναυπάκτου προτείνει τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης

Ενώ για τη πολεοδομική οργάνωση του Αντιρρίου δεν έχει αναφορά. Άρα δέχεται τη στασιμότητα των οικισμών ως έχουν και δεν προτείνει επεκτάσεις.

Για τη περιοχή του Αντιρρίου προτείνει τη δημιουργία κεντρικής μαρίνας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών ελλιμενισμού, φύλαξης και επισκευής σκαφών. καθώς και ΠΟΑΠΑΔ τουρισμού σε συνάρτηση με την μαρίνα.

Προτείνει την προστασία της γεωργικής γης ,τη προστασία των ρεμάτων και των παραρεμάτιων περιοχών ,την προστασία του παράκτιου χώρου

Αυτή η πρόταση του ρυθμιστικού δεν μπορεί να βρει κανέναν σύμφωνο στο Δήμο Αντιρρίου, ακόμη και αυτούς που είχαν επενδύσει πολιτικά στην ύπαρξη του ,γιατί απλά αυτή η πρόταση δεν είναι αναπτυξιακή, οδηγεί τη περιοχή, όχι απλά σε στασιμότητα ,αλλά τη γυρνά πίσω πολλά πολλά χρόνια .Για παράδειγμα θεωρεί τη γη μας ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, όταν αυτή δεν αρδεύεται, όταν αυτή δεν καλλιεργείται παραγωγικά ,όταν δεν συνιστά η αξιοποίηση αυτής της γης παραγωγική επένδυση ως γεωργική εκμετάλλευση που συμβάλει στο παραγόμενο εθνικό προϊόν .


Αυτή η πρόταση του Ρ.Σ της Πάτρας στο τμήμα που μας αφορά δεν λαμβάνει υπ όψιν της τα πραγματικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη περιοχή μετά τη ζεύξη και την κατασκευή των νέων οδικών αξόνων, δεν λαμβάνει υπ όψιν της πραγματικές πιέσεις στη πολιτική γης που ασκούνται στη περιοχή και σίγουρα δεν είναι συμβατή ούτε με το υπάρχον θεσμοθετημένο χωροταξικό της περιφέρειας, αλλά ούτε με το πρόσφατο χωροταξικό του τουρισμού.Για αυτούς τους λόγους θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται από τους πολίτες του ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ που ζητούν την αναθεώρηση της και την εναρμόνιση της με τα πραγματικά δεδομένα.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ