Η ΠΡΟΤΑΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ για το ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ


ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΣΤΟ Ρ.Σ ΠΑΤΡΑΣ
«Ο Δήμος Αντιρρίου αφού μελέτησε τις προτάσεις της Β΄ Φάσης της μελέτης "Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Πάτρας" (45820/11-11-09 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) που παρουσιάστηκε στις 24-11-2009 στην αίθουσα του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, σημειώνει τις κατ’ αρχήν απόψεις του επί των προτάσεων της μελέτης αυτής και κυρίως σε ότι αφορά την περιοχή του Δήμου Αντιρρίου.


Σύμφωνα με την μελέτη :

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ. των Πατρών, είναι το πλαίσιο σχεδιασμού που διαμορφώνει τις βασικές κατευθύνσεις για τις αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, και πολεοδομικές επιλογές, για την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Πατρών σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών.

Το Αντίρριο μαζί με τη Ναύπακτο, σύμφωνα με την μελέτη αποτελεί το κέντρο – δίπολο της βόρειας ενότητας της περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου, η οποία οργανώνεται για να λειτουργήσει ως δευτερεύον κέντρο αστικού πολιτισμικού τουριστικού προορισμού και ειδικότερα τουριστικός προορισμός ενταγμένος στο Δίκτυο Αδριατικής – Ιονίου με έμφαση στον αστικό και θαλάσσιο τουρισμό.

Είναι σημαντικό να αναφερθούμε επιγραμματικά στο ιστορικό του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου για να γίνει κατανοητό ποιες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση.

A. Ο Δήμος Αντιρρίου έχει ξεκινήσει από το 2001 τις διαδικασίες σύνταξης ΣΧΟΟΑΠ, αναθέτοντας τη μελέτη σ’ ένα από τα πιο αξιόπιστα Γραφεία Μελετών για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Ας σημειωθεί ότι η μελέτη ανατέθηκε το 2001 αλλά ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες το 2003. Στο τέλος του 2003 παραδόθηκε η Α Φάση και στα μέσα του 2005 η Β1 φάση. Σε όλο αυτό το διάστημα η διαφάνεια, οι ανοιχτές διαδικασίες, η δημόσια διαβούλευση ήταν κυρίαρχες. Ενώ όλες οι φάσεις τέθηκαν στη διάθεση και την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτών, και των φορέων της περιοχής. Η Δημοτική αρχή πιστεύει στην αναγκαιότητα και στα οφέλη της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, η οποία προέκυψε από συμμετοχικές διαδικασίες ενώ έχουν εξαντληθεί όλες οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

B. Σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες, το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου μας βρίσκεται στην τελική φάση (ήδη με την προηγούμενη απόφασή του – 131/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο παρέλαβε την θεωρημένη, τελική μελέτη) και το κύριο ερώτημα που μας απασχολεί είναι εάν το Ρυθμιστικό, λειτουργώντας σαν υπερκείμενο όργανο, θα καλύψει και θα υπερκεράσει τα αποτελέσματα μιας χρόνιας, κοπιαστικής αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικής διαδικασίας όπως αυτής της διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, ακυρώνοντας ουσιαστικά όλες τις διαδικασίες που για πάνω από μια 7ετία με πολύ κόπο, προσπάθειες, και έξοδα δρομολογήθηκαν.

Το ερώτημα αυτό προκύπτει καθόσον εμφανίζονται πολλές κατευθύνσεις – προτάσεις του Ρυθμιστικού να έρχονται σε σύγκρουση με τα προβλεπόμενα από το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου.

Από την αναλυτική μελέτη των προτάσεων της Β Φάσης του Ρ.Σ. του Π.Σ. των Πατρών, εντοπίζονται κατ’ αρχήν τα εξής :

1. Οι προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου, ουσιαστικά αποτελούν μια αναγνώριση και καταγραφή των ήδη διαμορφωμένων προγραμμάτων και καταστάσεων για την περιοχή των Πατρών, που σχετίζονται κυρίως με τις ανάγκες του νέου λιμανιού. Αντιθέτως ο προτεινόμενος σχεδιασμός από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Π.Σ. Πατρών, αντιμετωπίζει την περιοχή του Αντιρρίου αλλά και γενικότερα την Βόρεια Ενότητα, πολύ συνοπτικά, επιφανειακά και σε θεωρητικό επίπεδο και δεν λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες – ολοκληρωμένες προτάσεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αντιρρίου αλλά και του Γ.Π.Σ. Ναυπάκτου.

2. Όλη η μελέτη στηρίζεται σε αμυντικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες δεν βοηθούν στην τακτοποίηση και προστασία του χώρου, αλλά συντηρούν διαμορφωμένες καταστάσεις χωρίς ρύθμιση, με αποτέλεσμα, από την πολεοδομική εκκρεμότητα, να ευνοείται η παρανομία.

3. Ο παράκτιος χώρος της ενότητας Αντιρρίου - Ναυπάκτου, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, σπαταλημένος από την έλλειψη σχεδιασμού και τις συνέπειες των επιπτώσεων των μεγάλων τεχνικών έργων και δεν χρειάζεται απλώς κατασταλτικές διατάξεις για την προστασία του.

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες προοπτικές του διευρυμένου Δήμου Ναυπάκτου, εν όψει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, ο μεγάλος πληθυσμός και οι νέες ανάγκες σε επίπεδο κεντρικών λειτουργιών. Η περιοχή σχεδιάζεται με πληθυσμιακό μέγεθος για την περιοχή Αντιρρίου – Ναυπάκτου, το οποίο αντιστοιχεί στο σενάριο των τάσεων, και όχι με βάση τις προβλέψεις του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. – Γ.Π.Σ. και τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για ανάπτυξη της περιοχής της πόλης με βάση το Ριζοσπαστικό σενάριο το οποίο προβλέπει τουλάχιστον διπλασιασμό του πληθυσμού. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για τις εκτιμήσεις των αναγκών της περιοχής και ο δεδομένος παραθεριστικός πληθυσμός του Αντιρρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.


5. Η μελέτη του Β΄ Σταδίου του Ρυθμιστικού καταδεικνύει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την Α Φάση σε βαθμό να είναι έως και αντιφατικό μια και οι προτάσεις μελλοντικής ανάπτυξης όπως αυτές διατυπώνονται στα κεφ. ΑΙΙ5, ΑII6 και στο Μέρος ΑΙΙ της Α΄ Φάσης του Ρυθμιστικού. Σε όλα αυτά τα σενάρια διακρίνεται σαφώς η πρόθεση να αναδειχθεί το δίπολο Αντιρρίου - Ναυπάκτου ως ένα υπερτοπικό κέντρο με προσανατολισμό στον τουρισμό / αναψυχή και τον παραθερισμό, το οποίο έχει άμεση λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα τρία κέντρα – πόλους του συνολικού χωρικού συστήματος που υιοθετείται σαν σύστημα ανάπτυξης .

Η ανάλυση του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Αντιρρίου όσο και του υπό αναθεώρηση ΓΠΣ του Δήμου Ναυπάκτου, καταδεικνύουν αυτή την δυναμική, και ενισχύουν την θέση αυτή της Α΄Φάσης του Ρυθμιστικού.

Η Ναύπακτος εγκλωβισμένη από το μείζον πολεοδομικό της πρόβλημα στο βασικό ιστό του πυρήνα της πόλης, και εγκλωβισμένη επίσης λόγω γεωμορφολογίας (νότια από το θαλάσσιο μέτωπο, βόρεια από το ορεινό ανάγλυφο και ανατολικά από τον ποταμό Μόρνο) ουσιαστικά αναπτύσσεται μόνο προς δυσμάς, έχοντας πλέον επεκταθεί προς τους όμορους οικισμούς του Αντιρρίου (Άνω και Κάτω Πλατανίτης, Φραγκαίικα, Μακύνεια κλπ). Οι ήδη σχεδιαζόμενες επεκτάσεις της Ναυπάκτου (σε τελευταίο στάδιο η Πράξη εφαρμογής) καθώς και οι σχεδιαζόμενες νέες (κτηματογράφηση περιοχών Παλαιοπαναγιάς και Λυγιά) καταδεικνύουν τις έντονες πιέσεις καθώς και την δυναμική της περιοχής.

Στον αντίποδα των παραπάνω και σε πλήρη αντίφαση τόσο με την πραγματικότητα όσο και με τα αναφερόμενα στην Α΄ Φάση, η Β΄ Φάση και στο Κεφ. Β.1.4.2 των Γενικών Στόχων και στη σελ. 13 αναφέρει “Η οργανωμένη ανάπτυξη υποδοχέων Β΄ και παραθεριστικής κατοικίας δεν προωθείται ιδιαίτερα στον παράκτιο χώρο” επίσης στο σχετικό έγγραφό σας (45820/09) – Β Φάση και στην παράγραφο ΙΙ.2 “αρχές/κατευθύνσεις οικιστικής ανάπτυξης” και στη Σελ. 4 αναφέρεται “Προτείνεται ελαχιστοποίηση των νέων επεκτάσεων της πόλης και πάντως όχι για λόγους χωρητικότητας”. Οι κατευθύνσεις – θέσεις αυτές του Ρυθμιστικού είναι ευθέως αντίθετες με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των χωροταξικών μελετών(ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ), τις τελικές κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου αλλά πολύ περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της περιοχής.

6. Οι περιοχές του δίπολου Αντιρρίου-Ναυπάκτου, ειδικότερα η κρίσιμη ζώνη βάθους 1,5 ~ 2 χλμ παράλληλα της ακτογραμμής είναι αυτές που τα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά τους σήμερα δημιουργούν δυναμική και ελκυστικότητα για ανάπτυξη όλων των χρήσεων από κατοικία, έως και εμπόριο, υπηρεσίες και βιοτεχνία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή αξία της γης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες διάσπαρτες εκτάσεις σε συνδυασμό με την απουσία άρδευσης δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για γεωργική εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι και το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο [ΦΕΚ 255 Α’/17-10-2005/ άρθρο 4/παρ. 23 (α)] αναφέρεται ρητά ότι στα γεωγραφικά όρια του καθορισμού γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας δεν περιλαμβάνεται η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα Εθνικών Οδών και σε βάθος μέχρι 600 μ. απ’ αυτών.

Στις προτάσεις του Β’ Σταδίου του Ρυθμιστικού έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας γεωργικής γης ευθέως αντίθετες με τις κατευθύνσεις αυτές του Νομοθετικού πλαισίου και σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά τους δεν ευνοούν την εξέλιξη αυτή καθότι σχεδόν στο σύνολό τους οι εκτάσεις αυτές είναι άγονες, άνυνδρες και ακαλλιέργητες.

7. Η μόνη χωροθέτηση συμβατή με το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου που προβλέπεται από το Ρ.Σ. είναι οι προτάσεις αξιοποίησης των χώρων του πρώην εργοταξίου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου για κεντρική Μαρίνα στο Αντίρριο και δημιουργία θαλάσσιου πάρκου.

8. Το Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1450/9-10-03) προκρίνει ως κατεύθυνση τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό καθ’ όλο το μήκος του παράκτιου χώρου με προτεραιότητα στις κρίσιμες περιοχές που δέχονται μεγάλες πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως επίσης, προκρίνει την ενοποίηση και προώθηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων με κατευθύνσεις προγραμματικού χαρακτήρα ανά παράκτια ενότητα καθώς και θέσπιση κινήτρων – αντικινήτρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση με οργανωμένο τρόπο επιλεγμένων ακτών που διαθέτουν τη φέρουσα ικανότητα (Γ.3.4.γ παράκτιες περιοχές σελ/2451 ΦΕΚ 1470/2003).

9. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό (Κ.Υ.Α. αρθ. 2408/29-4-09, ΦΕΚ1138/11-6-09) εντάσσει το Δήμο Αντιρρίου στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Θα πρέπει ακόμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η λειτουργία της Γέφυρας ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική (πολιτιστική, πληθυσμιακή, οικιστική) στην περιοχή του Αντιρρίου.

10. Θεωρούμε κρίσιμο και σημαντικό να απαντηθούν επί της ουσίας τα ερωτήματα που διατυπώνονται στο Κεφ. Β.1.4.3 του Β’ Σταδίου του Ρυθμιστικού που αφορούν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργική ένταξη και ισόρροπη ανάπτυξη του δίπολου Ναυπάκτου – Αντιρρίου στο χωρικό και οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης που εισηγείται το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Θεωρούμε ότι χρειάζεται επαρκέστερη ανάλυση και αιτιολόγηση όλων των κατευθύνσεων.

11. Θεμελιώδες είναι και το ζήτημα της παρουσίας - εκπροσώπησης και συμμετοχής στο όποιο σχήμα προκύψει για την διαχείριση του Ρυθμιστικού. Θα πρέπει το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης και διαχείρισης να διασφαλίζει :

• Τις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης

• Την αειφόρο προοπτική του εγχειρήματος μέσα από δικλείδες και διαδικασίες ικανές να διασφαλίζουν την δυνατότητα αναπροσαρμογής της μελέτης.

• Τον διάφανο και συμμετοχικό τρόπο λήψης αποφάσεων.

Κλείνοντας θεωρούμε ουσιαστικό να τονίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι κατηγορηματικά, στην οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης άμεσα ή έμμεσα των δεδομένων που έχουν προκύψει από την πολυετή, επίπονη και ουσιαστική προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου. Νομίζουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο αντιμετωπίζει την περιοχή μας επιδερμικά χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και με βάση γενικότητες. Θεωρούμε σημαντική την μέχρι σήμερα διαδικασία του ΣΧΟΟΑΠ και πιστεύουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα πρέπει να σεβαστεί τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις του.


Η Δημοτική Αρχή και οι φορείς του Δήμου Αντιρρίου βρίσκονται στη διάθεσή σας για οτιδήποτε απαιτηθεί για την επιτυχή έκβαση της μελέτης στα πλαίσια των επιφυλάξεων και των παρατηρήσεων που διατυπώσαμε παραπάνω».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ