ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» υποβλήθηκαν 36 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 12.536.864,61€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.981.254,23€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.630.500,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 150,77% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.
Σημειώνεται ότι η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν περιλάμβανε επενδυτικά σχέδια δημοσίου χαρακτήρα, τα οποία θα προκηρυχθούν εντός του 2011. Στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης για επενδυτικά σχέδια δημοσίου χαρακτήρα αναμένεται να ενταχθούν περίπου 17 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 864.000,00€.
Η κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα ανά δράση φαίνεται στον ακλολουθο σύνδεσμο http://www.aitoliki.gr/index.php/news/show/208

Η κατανομή των επενδυτικών σχεδίων ανά Καλλικρατικό Δήμο έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
24
66,67
8.388.610,39
66,91
4.951.230,79
70,92
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
10
27,78
3.447.059,21
27,50
1.739.424,93
24,92
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2
5,55
701.195,01
5,59
290.598,51
4,16
ΣΥΝΟΛΟ
36
100
12.536.864,61
100
6.981.254,23
100

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ξεκινάει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ