ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ" & ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Πως τοποθετείται το Συμβούλιο του ΤΕΙ Μεσολογγίου για το σχέδιο "Αθηνά"


Το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου είναι ένα από τα αρχαιότερα  περιφερειακά ιδρύματα (έτος ίδρυσης 1981) αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με άρτια διοικητική οργάνωση και λειτουργία, με σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε μία έκταση 800 στρεμμάτων, πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη πτέρυγα του νέου συγκροτήματος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.). Το Τ.Ε.Ι. μας διαθέτει δύο λέσχες σίτισης (Μεσολόγγι, Ναύπακτος), προσφέρει δωρεάν στέγαση στους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό και ανοικτά γήπεδα). Διαθέτει επίσης πρότυπα θερμοκήπια με πρωτοποριακού τύπου καλλιέργειες, σύγχρονα εργαστήρια ιχθυολογικά, εδαφολογίας, αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων περιβαλλοντικών και γενετικών αναλύσεων, ενυδρεία και  σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διακρίνεται για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, τέσσερα μάλιστα από τα τμήματά του έχουν ολοκληρώσει την εξωτερική τους αξιολόγηση.
 Ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά στην γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας στην οποία έχει την έδρα του  και το πρόσφατα ιδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Στερεάς.

 Η αναγγελία συνένωσης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με τα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Πάτρας, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ΤΕΙ ανά Περιφέρεια, ουδέποτε είχε συζητηθεί ή προετοιμασθεί, αιφνιδιάζοντας τις διοικήσεις και τις ακαδημαϊκές  κοινότητες των Ιδρυμάτων.

 Θα πρέπει ωστόσο στον επιχειρούμενο σχεδιασμό να ληφθεί υπόψη ότι στην πόλη της Πάτρας έχουν ήδη την έδρα τους δύο από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Στην Πάτρα  επίσης υπάρχουν αξιόλογα Ερευνητικά Κέντρα. Για τους λόγους αυτούς η Αιτωλοακαρνανία, ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά  και σημαντική προσφορά στην Ιστορία του έθνους, δεν μπορεί να μην  αποτελεί την έδρα κανενός Α.Ε.Ι..  Γι’ αυτό πιστεύουμε στην ανάγκη διατήρησης σε κάθε περίπτωση της έδρας αλλά και της διοικητικής αυτονομίας του Τ.Ε.Ι.. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μελλοντική υπόσταση των Τμημάτων και των Σχολών και φυσικά η μεγάλη τους προσφορά, επιστημονική, κοινωνική και οικονομική. Αυτοί είναι και οι λόγοι που η έδρα του ιδρυθέντος το 1994 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν καθορίστηκε στα Ιωάννινα, που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο, αλλά στην πόλη της Άρτας.
Επισημαίνουμε επίσης  ότι, ενώ στο προτεινόμενο σχέδιο αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες και η φυσιογνωμία των τμημάτων που συνδέονται με αυτήν της περιοχής, τα γνωστικά αντικείμενα και τα περιεχόμενα σπουδών ορισμένων από τα προς  συνένωση τμημάτων δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους, ενώ μας λείπουν και τα ακριβή ποσοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τις συνενώσεις.
 Πιστεύουμε έτσι, ότι η προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & την Οικονομία (Ε.Π.Δ.Ο.) και η συνένωσή του σε ένα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής στην Πάτρα είναι λανθασμένη για τους εξής λόγους:
Η μετακίνησή του από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας σε μια Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και η συνένωσή του σε ένα νέο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής δεν δικαιολογείται ούτε από το πρόγραμμα σπουδών, ούτε από τα επαγγελματικά δικαιώματα  των αποφοίτων. Ειδικά το συγκεκριμένο Τμήμα  ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με εισήγηση του Τμήματος Διοίκησης Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων (ΔΙ.Κ.Σ.Ε.Ο.) ακριβώς για να συνδέσει τη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τα πεδία της Πληροφορικής και τις Εφαρμογές της ραγδαίας εξέλιξης των νέων τεχνολογιών στη Διοίκηση και την Οικονομία. Η επιτυχία του συνίσταται σε αυτό το διττό του χαρακτήρα, δεχόμενο μάλιστα εισακτέους από το 4ο και 5οεπιστημονικό πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου και αποδεικνύεται  από την απορροφητικότητα των αποφοίτων, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία  ομότιτλων τμημάτων ανά  την επικράτεια. Επιπρόσθετα η συνέργεια  του Τμήματος αυτού με  τα υπόλοιπα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου τόσο σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα  όσο και στην υποστήριξη των λειτουργικών και διοικητικών δομών, όπως την υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ( ΚΕ.Δ.Δ. ), είναι καθοριστική. 
Τέλος ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον είναι αναγκαία η δημιουργία ενός νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής  στην Πάτρα που εδρεύουν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και δύο κορυφαία στο είδος του τμήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από το οποίο μάλιστα προέρχεται η πλειονότητα των νέων καθηγητών των τμημάτων μας; Για τους λόγους αυτούς το Τμήμα Ε.Π.Δ.Ο. πρέπει να παραμείνει  στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας  (Σ.Δ.Ο.) στο Μεσολόγγι.
 Επίσης με  την ανακοίνωση του σχεδίου Αθηνά διαπιστώσαμε ότι στη Σχολή Τεχνολογίας – Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) παρόλο που το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ως το αρχαιότερο της χώρας ισχυροποιείται, η συνένωση με αυτό του τμήματος Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων (Μ.Υ.Π.) δεν δικαιολογείται από το περιεχόμενο σπουδών ούτε από άλλα ακαδημαϊκά κριτήρια. Το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης (ΥΔ.Α.Δ.) έχει ως γενικό αντικείμενο την ιχθυολογία και ειδικότερα τη διαχείριση των υδρόβιων πόρων διά της τεχνολογίας της υδατοκαλλιέργειας και δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του Μ.Υ.Π. το οποίο δεν συνδέεται με αυτό της υδρόβιας ζωής. Το Τμήμα Μ.Υ.Π. ιδρύθηκε ως Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων και εκ της φύσεώς του συγγενεύει περισσότερο με το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΘΕ.Κ.Α.) και το υπό δημιουργία Τμήμα Φυτικής Παραγωγής το οποίο έχουμε προτείνει να ονομάζεται Γεωπονικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να υιοθετηθεί η πρόταση που καταγράφεται στην άρτι ληφθείσα έκθεση αξιολόγησης για το Τμήμα Μ.Υ.Π. από την Α.ΔΙ.Π. στην οποία προτείνεται και η συνένωσή του με το Τμήμα ΘΕ.Κ.Α..
ορκωμοσία σπουδαστών του ΤΕΣΥΔ

 Σχετικά με την πρόταση μετακίνησης του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ.)  στην Πάτρα, η   φυσιογνωμία και η παρουσία του στη Ναύπακτο, με τις σοβαρές Ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις, το μεγαλύτερο  αριθμό  μελών Ε.Π. από τα προς συγχώνευση τμήματα των άλλων Ιδρυμάτων, το μοναδικό αυτόνομο μεταπτυχιακό στο ΤΕΙ/Μ, τη θετικότατη εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και μοναδικό παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, αφού ο εξορθολογισμός του ΤΕΙ/Μ έγινε το 1994 με την ένταξη των παραρτημάτων του στα ιδρυθέντα τότε Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Λαμίας, θεωρούμε  ότι έχει περισσότερα να προσφέρει στην  ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, με δεδομένη την απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας για την παραχώρηση των προβλεπόμενων αναγκαίων χώρων.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ