Εθνικό χωροταξικό για τον τουρισμό

Posted by PicasaΕθνικό χωροταξικό για τον τουρισμό

Η κοινή υπουργική απόφαση έχει υπογραφή ,και το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό είναι πλέον γεγονός
Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν κανόνες για το πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός σε μια χώρα που είναι τουριστικός προορισμός.
Τι σημαίνει όμως αυτό για το δήμο Αντιρρίου;

-Η περιοχή του Αντιρρίου (Δήμος) ως έχει σήμερα -χωρίς ΣΧΟΟΑΠ- εντάσσεται στη ζώνη Β2 (αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια μαζικού τουρισμού )για τις εκτός ορίων οικισμού περιοχές. (χάρτης 1)
Τι ισχύει σε αυτή τη ζώνη
για τουριστικές επενδύσεις όριο αρτιότητας για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα προβλέπονται για τον ορεινό χώρο, σε οκτώ (8) στρέμματα με μέγιστη πυκνότητα 8 κλίνες / στρέμμα. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικών καταλυμάτων.
Ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου που προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων.(Αρθρο 4)
Για το σύνολο του παράκτιου χώρου και τα νησιά ορίζεται, για τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, ελάχιστη απόσταση (Ε) τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής, από τη γραμμή αιγιαλού πενήντα (50,00μ.) μέτρα (Άρθρο 5 παρ.3)
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. Άρθρο 9
Α. Η ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού προωθείται τόσο σε αναπτυσσόμενες και ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών όσο και στον πεδινό ή ημιορεινό χώρο, εφόσον:
- Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ύστερα από συνεκτίμηση και της κατάστασης / δυνατοτήτων του πόρου που τίθεται προς εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας των δικτύων και των υποδομών να υποστηρίξουν υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες.
- Ενισχύουν σημαντικά την κοινωνική, οικονομική, και παραγωγική βάση της ευρύτερής των περιοχής.
- Εξασφαλίζουν ικανοποιητική ζήτηση για τη βιωσιμότητα των επιμέρους υποδομών της.
- Διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση.

Επενδυτικά σχέδια χαρακτηρισμένα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ως μείζονος τουριστικής σημασίας θεωρούνται ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
Β. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται θετικά η τυχόν:
- Παράλληλη προώθηση δράσεων ανάδειξης / προβολής στοιχείων της φυσικής ή και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (κέντρα πληροφόρησης, λαογραφικά, κ.ά. μουσεία, αποκατάσταση και προβολή τόσο πολιτιστικών μνημείων όσο και νεώτερων χαρακτηριστικών κτισμάτων της υπαίθρου, όπως παλιοί νερόμυλοι ή ανεμόμυλοι, βρύσες) ή και αναβίωσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων.
- Η ενσωμάτωση αξιόλογων στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής.
- Η υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων.
- Αποκατάσταση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών και γενικότερα παλαιών κελυφών, καθώς και αλλοιωμένων φυσικών / τουριστικών πόρων (π.χ. παλιά λατομεία).
- Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΤ. Ως ευρύτερες περιοχές αναζήτησης για την ανάπτυξη σύνθετων και ολοκληρωμένων μορφών τουρισμού αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
- Παράκτιες περιοχές Δυτικής και Νότιο - Δυτικής Πελοποννήσου.
- Παράκτιες περιοχές Αιτωλοακαρνανίας.
- Παράκτιες περιοχές Ηπείρου.
- Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές του Ν. Χαλκιδικής.
- Παράκτιες περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
- Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές της Κρήτης.
- Παράκτιες περιοχές Νότιας Ρόδου.
- Δυτικές ακτές Ζακύνθου. - Ευρύτερη περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και δυτικών ακτών Παγασητικού.
Ζ. Η ανάπτυξη σύνθετων κι ολοκληρωμένων μορφών τουρισμού είναι δυνατή α) σε οργανωμένους υποδοχείς (Π.Ο.Τ.Α., Π.Ο.Α.Π.Δ., Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις Π.Ο.Τ.Α. και β) σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές με τις διατάξεις για τη δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων στις περιοχές αυτές. Το όριο αρτιότητας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε 150.000 τμ.

Τι σχέση έχει το ΕΧΤ (ειδικό χωροταξ.τουρισμού) με το Σχοοαπ που εξελίσσεται στο Δήμο Αντιρρίου.
Το εχτ αφορά το σύνολο μιας μεγάλης περιοχής που αναπτύσσεται μόνο τουριστικά με δραστηριότητες που προβλέπονται στην ΚΥΑ ενώ το σχοοαπ είναι ένα τοπικό σχέδιο χρήσεων γης που περικλείει και δραστηριότητες πέραν του τουρισμού εναρμονισμένο στους κανόνες που για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει η πολιτεία (εθνικό χωροταξικό –ειδικά πλαίσια).Όπως είναι φυσικό όπου υπάρχει σχοοαπ τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ δεν έχουν εφαρμογή.
Η ζώνη τουρισμού με το σχοοαπ του Αντιρρίου αναπτύσσεται δυτικά του οικισμού Αντιρρίου και στο ανατολικό τμήμα ενώ προβλέπει


Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις.
Ως Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις Γης προτείνονται:

Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Κατοικία
Εμπορικά καταστήματα
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες
Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας
Θρησκευτικοί χώροι
Κτήρια γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια βενζίνης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
Συνεδριακά κέντρα
Τουριστικοί λιμένες, ή καταφύγια τουριστικών σκαφών

Οι ειδικές χρήσεις Καζίνα, Ελικοδρόμια και Γήπεδα Γκόλφ που επιτρέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 166/1987 εξαιρούνται από τις επιτρεπόμενες στη ζώνη τουρισμού – αναψυχής του Αντιρρίου, διότι κρίνεται ότι δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα της περιοχής και της ζώνης.

Προϋπάρχουσες σήμερα χρήσεις και δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ΣΧΟΟΑΠ μπορούν να εκσυγχρονίζονται με τις διατάξεις στη βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν εφόσον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι ανάλογα με την κατηγορία τους.

Όροι Δόμησης

Μέσος ΣΔ 0,6 (ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 του Ν. 2508/1997 για τη ζώνη τουρισμού - αναψυχής)

Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 ΠΔ (ΦΕΚ Δ 270), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τους όρους δόμησης και περιορισμούς του Ν. 2508/1997 για τις συναφείς ειδικές χρήσεις μέχρι την πολεοδόμηση της Ζώνης.

Περιορισμοί δόμησης και περιβάλλοντος

Ισχύουν οι νόμιμοι περιορισμοί ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας ως προς τη γραμμή δόμησης των γηπέδων που βλέπουν προς το τοπικό οδικό δίκτυο πρώτης προτεραιότητας.
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Απαγορεύεται η ρύπανση των υδατικών πόρων

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ