απο-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2

 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δημάρχου Αντιρρίου

Για το Ρυθμιστικό Σχέδιο  της Πάτρας

Επισημαίνω ότι η τοποθέτηση μου Θα είναι επιγραμματική μια που ο χρόνος που είχα για να μελετήσω το υπ’όψη κείμενο ήταν ελάχιστος
Επιφυλάσσομαι όμως να διατυπώσω τις απόψεις μου, τις παρατηρήσεις , αλλά και τις ενστάσεις του Δήμου μου λεπτομερέστατα στα χρονικά περιθώρια της εικοσαήμερης προθεσμίας που μας δίνετε, θεωρώντας ότι και αυτός ο χρόνος είναι ανεπαρκής για να διατυπωθούν απόψεις και προτάσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. ‘Ενα Θέμα που απαιτεί “διαβουλεύσεις” και “κοινωνική συναίνεση”.

Θεωρώ χρήσιμο να γίνει γνωστό ότι ο Δήμος Αντιρρίου έχει αναθέσει την μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ σ’ένα από τα ποιο αξιόπιστα Γραφεία Μελετών για Θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας και ασχολείται συνεχώς για μια επταετία περίπου με αυτό το Θέμα τηρώντας σχολαστικά τις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο διαδικασίες και με πολλές δυσκολίες, αντιδράσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπόδια πάσης φύσεως, κατάφερε με πολύ κόπο να τις ολοκληρώσει (βρισκόμαστε στη Β2-Τελική Φάση).
Και τώρα γεννάτε το ερώτημα: όλη αυτή η προσπάθεια , οι διαβουλεύσεις με τους φορείς, οι ενημερώσεις των πολιτών σε ειδικές συγκεντρώσεις, σι δαπάνες που καταβλήθηκαν, οι ατέλειωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακυρώνονται από το Ρυθμιστικό της Πάτρας;
Εάν αυτό συμβαίνει το Θεωρώ πολύ άδικο.
Και το λέω αυτό γιατί από μια πρώτη ανάγνωση του ρυθμιστικού που πρόλαβα να κάνω διαπίστωσα ότι οι Γενικές κατευθύνσεις του ρυθμιστικού έρχονται σε ευθεία αντίθεση σε πολλά σημεία με την ήδη ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, και νομίζω ότι το ρυθμιστικό της Πάτρας, πρέπει να λάβει υπόψη του το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου μας στο σύνολό του.

Στο υπ’ όψη Ρυθμιστικό γίνεται λόγος γιά επάρκεια διαθέσιμης οικιστικής γης στο δίπολο
Αντιρρίου — Ναυπάκτου και προτείνεται ελαχιστοποίηση νέων εκτάσεων γιά τις ανάγκες Α και Β κατοικίας , ενώ είναι φανερό ότι η Ναύπακτος ασφυκτιά περιορισμένη νότια από το Θαλάσσιο μέτωπο του Κορινθιακού , Βόρεια από τον ορεινό όγκο της Βομβοκούς, ανατολικά από τον ποταμό Μόρνο και η μόνη δυνατότητα για οικιστική ανάπτυξη είναι δυτικά προς τους οικισμούς του Αντιρρίου, είναι ήδη εμφανέστατη αυτή η τάση, αρχής γενομένης από τον οικισμό του Πλατανίτη.
Θα επισημάνω ακόμα ότι η λειτουργία της Γέφυρας Ρίου — Αντιρρίου έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική (πολιτιστική πληθυσμιακή , οικιστική) στην περιοχή του Αντιρρίου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Ρ.Σ.


Θα ήθελα ακόμα να επισημάνω τον προβληματισμό μου σχετικά με το δίπολο Ναυπάκτου — Αντιρρίου σαν υποσύνολο μιας μεγαλύτερης οντότητας, αυτής που Θα προκύψει από το Νέο Δήμο Ναυπάκτου ‚ που σύμφωνα με την πρόταση θα περιλαμβάνει και τους Δήμους Χάλκειας, Πυλλήνης, Αποδοτίας και Πλατάνου και Θα έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα Δήμο Ναυπάκτου — Αντιρρίου που προβλέπει το Ρ.Σ.
Τον προβληματισμό μου Θα εκφράσω επίσης για τον χαρακτηρισμό μεγάλων και ζωτικών εκτάσεων του Δήμου μας σαν γεωργική γη που χρήζει ειδικής προστασίας. Στην πραγματικότητα αυτές οι περιοχές είναι άνυδρες, άγονες, και ακαλλιέργητες που δεν παράγουν σχεδόν τίποτα.
Ακόμα Θέλω να επισημάνω ότι η μόνη χρήση που έχει χωροθετηθεί από το Ρ.Σ. είναι η ζώνη τουρισμού που τοποθετείται στον οδικό άξονα Αντιρρίου — Ναυπάκτου. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ζώνη, εκτός από ανεπαρκής, παρουσιάζει και εγγενή προβλήματα στο τμήμα αυτό (πυλώνες ΔΕΗ υψηλής τάσης, υφιστάμενες χρήσεις, αρχαιολογικός χώρος κ.λ.π.) και δεν έχει αναπτυξιακές προοπτικές. Καταλληλότερη χωροθέτηση γι’ αυτή τη χρήση Θεωρείται αυτή στο Δυτικό παραλιακό μέτωπο του Αντιρρίου (Πατραϊκός Κόλπος) εκεί που προβλέπεται και από το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ.

Τέλος επισημαίνω ότι υπάρχει σύμπτωση θέσεων και απόψεων με τα προτεινόμενα από το Ρ.Σ. για την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων (δημιουργία κεντρικής μαρίνας στο Αντίρριο κ.λ.π.).

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερος προβληματισμός και μεγάλη προσοχή, ώστε η μακροχρόνια προσπάθεια του Δήμου μας, μέσω του ολοκληρωμένου ΣΧ0ΟΑΠ, να μην ματαιωθεί από τις γενικόλογες προτάσεις του Ρυθμιστικού της Πάτρας.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΠΡΡΙΟΥ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Δοξαστικό της εξόδου του Μεσολογγίου