ΠΡΟΣΟΧΗ στα χριστουγεννιάτικα λαμπιονια θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο σπίτι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ.

Το 30% των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια στο σπίτι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ.Το 30% των χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών ενέχουν εμφανή και άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση παρουσιάζει τα συμπεράσματα ενός κοινού σχεδίου εποπτείας της αγοράς στο οποίο συμμετέχουν αρχές από 5 κράτη μέλη - Ουγγαρία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Κάτω Χώρες - καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2009, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, δοκιμάστηκαν 196 τυχαία δείγματα χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών από όλο το φάσμα τιμών. Τα δείγματα ελέγχθηκαν για να διαπιστωθεί αν πληρούν πάνω από 20 διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις. Πολλά λαμπιόνια απέτυχαν σε πολλαπλές δοκιμές.


Τα κύρια αποτελέσματα

Στο 30,4% των λαμπιονιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης που αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και των δύο. Κατά γενικό κανόνα, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης αυτό σημαίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή, παραδείγματος χάριν, πριζών, αγκυρώσεων καλωδίων, καλωδιώσεων, μόνωσης και για την προστασία από ηλεκτροπληξία. Λιγότερο σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης, δηλαδή ελλείψεις που δεν θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη διαπιστώθηκαν επιπροσθέτως στο 40% των λαμπιονιών που δοκιμάστηκαν. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν ορισμένες ελλείψεις στην επισήμανση, τις οδηγίες ή ελλείψεις διοικητικού χαρακτήρα.
Τα 3 κύρια προβλήματα που διαπιστώθηκαν ήταν:
- 1. Το 25% των λαμπιονιών δεν πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμή για την αγκύρωση καλωδίων. Ελλείψεις στην αγκύρωση καλωδίων μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των ηλεκτρικών καλωδίων και, συνεπώς, υπάρχει υψηλός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
- 2. Το 23% των λαμπιονιών δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση για την «επιφάνεια διατομής» Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση είναι πάρα πολύ λεπτή για το ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει, και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς (σοβαρή μη συμμόρφωση).
- 3. Το 28% δεν πέρασε τις δοκιμές ασφάλειας για τα καλώδια. Αυτό σημαίνει ότι η μόνωση και η κατασκευή των λαμπιονιών είναι τέτοια που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (σοβαρή μη συμμόρφωση).
 Επιπλέον:
- Επίσης διάφορες άλλες τεχνικές απαιτήσεις δεν πληρούνται σε τακτική βάση, αν και λιγότερο συχνά, παραδείγματος χάριν, βασικά μηχανικά προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό από αιχμηρές άκρες.
- Σχεδόν το 15% των δειγμάτων δεν έφερε την απαιτούμενη σωστή τεχνική επισήμανση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις στο 41% των δειγμάτων ούτε κατάλληλες οδηγίες χρηστών σε σχεδόν 35% των δειγμάτων.
- Τα λαμπιόνια, συχνά, δεν περνούν με επιτυχία περισσότερες από μία δοκιμές ασφάλειας. Μερικά λαμπιόνια απέτυχαν σχεδόν σε όλες τις τεχνικές δοκιμές και πολλά απέτυχαν σε 4 έως 7 δοκιμές.
- Το επίπεδο μη συμμόρφωσης ποικίλλει από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Ενώ στην Ουγγαρία το 95,7% των δοκιμασμένων λαμπιονιών παρουσίασε σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές, μόνο το 56% των ελεγμένων λαμπιονιών στις Κάτω Χώρες παρουσίασε κάποιο πρόβλημα μη συμμόρφωσης. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή οι Κάτω Χώρες εποπτεύουν την αγορά των λαμπιονιών εδώ και 8 χρόνια και με αυτές τις προσπάθειες το κράτος μέλος κατόρθωσε να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των επικίνδυνων προϊόντων που προορίζονται για την αγορά. ( MEMO/09/532 το υπόμνημα για λεπτομέρειες).
- Όσον αφορά την προέλευση των επικίνδυνων προϊόντων, περίπου το 41% των 196 δοκιμασμένων δειγμάτων προέρχεται από την Κίνα.
Τα επόμενα βήματα
Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο της μη συμμόρφωσης που διαπίστωσαν οι αρχές, η επιτήρηση και οι δραστηριότητες για τη συμμόρφωση που επικεντρώνονται στα λαμπιόνια θα συνεχίσουν να είναι προτεραιότητα, μέσω συντονισμένης δράσης με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη. Ο κλάδος θα χρειαστεί επίσης να ενισχύσει τους ελέγχους. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, οι κατασκευαστές, οι διανομείς, οι λιανοπωλητές και οι εισαγωγείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.Συμβουλές για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να λαμβάνουν τις βασικές προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Υπάρχει μεγάλη πίεση στους κατασκευαστές και τους λιανοπωλητές για την παραγωγή όσο το δυνατόν φτηνότερων χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών, επειδή συχνά οι καταναλωτές δεν θέλουν να ξοδέψουν πολλά χρήματα σε εποχική διακόσμηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάφωρες παραβιάσεις των προτύπων ασφάλειας.

- Αγοράστε χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια από αξιόπιστους εμπόρους επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.
- Μην αφήνετε ποτέ τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια αναμμένα όταν είστε έξω από το σπίτι ή τη νύχτα όταν κοιμάστε.
- Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδος ηλεκτρικού ή μηχανικού προβλήματος, με νέα λαμπιόνια ή γιρλάντες που χρησιμοποιείτε, μην το ρισκάρετε. Σταματήστε να τα χρησιμοποιείτε, επιστρέψτε τα στο κατάστημα και κάντε καταγγελία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Η Ναυμαχία του Ρίου-Αντιρρίου».

Ένας σπουδαίος Έλληνας : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ